Abortdebatten i 2022 handler om hvorvidt abortloven skal utvides eller ikke

Vi er opptatt av livets ukrenkelige verdi i alle livets faser. Abort handler alltid om to liv, skriver Hadle Rasmus Bjuland.

Ja, KrFUs program sier at vi vil styrke retten til liv. Men det innebærer ikke et forbud mot abort.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Aftenposten Si ;D 27. mai skriver Simen Bondevik at KrFU vil forby abort. Det er feil.

Den aktuelle debatten i 2022 handler ikke om hvorvidt abort skal forbys – den handler om hvorvidt stortingsflertallet vil utvide abortgrensen til uke 18 eller 22. Og like viktig: Hvordan få ned aborttallene og forebygge uønskede graviditeter.

Bakgrunnen for Bondeviks påstander er et intervju avtroppende nestleder i KrFU Joel Ystebø gjorde med NRK i forbindelse med abortdebatten i USA. Der uttalte han at han ønsket et abortforbud i Norge.

Jeg var ute og tydeliggjorde at dette ikke er KrFUs politikk en time etter innlegget ble publisert. Bondevik vet like godt som meg at dette ikke er KrFUs politikk – derfor reagerer jeg på forsøket på å tillegge oss et standpunkt vi som politisk parti ikke har.

Understreker respekt

KrFUs program sier at vi vil styrke retten til liv. Bondevik, som mangeårig tillitsvalgt i KrFU, vet utmerket godt at dette ikke innebærer et forbud mot abort.

Retten til liv er for øvrig et godt forankret menneskerettsprinsipp i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 3, hvor det heter at «enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet».

Det ble også tatt inn i den norske grunnloven i 2014. Her heter det nå i §93 at «ethvert menneske har rett til liv».

Hensikten med setningen Bondevik henviser til i programmet vårt, er nettopp å understreke at samfunnet fortsatt skal ha en grunnleggende respekt for livet og menneskeverdet.

I abortdebatten er det mange krevende avveininger, og for KrFU er det viktig å presisere at det handler om to liv: Både fosteret og kvinnen skal ivaretas.

Ikke bruke lovverket som verktøy

I tillegg vil det komme mange krevende etiske debatter fremover, som for eksempel aktiv dødshjelp. Å styrke retten til liv vil være en viktig rettesnor i disse debattene.

Jeg tror ikke at vi skal bruke lovverket som verktøy for å få ned aborttallene. Erfaring viser at konkrete tiltak som forebygger uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd, gir resultater.

Antallet svangerskapsavbrudd er i dag på et langt lavere nivå enn tidligere. Dette viser at tiltakene i Norge fungerer.

KrF har fått på plass gratis langtidsvirkende prevensjon til kvinner opp til 24 år og, ikke minst, sørget for at den økonomiske støtten til dem som ikke har rett til foreldrepenger, har økt betydelig.

Handler alltid om to liv

Vi er opptatt av livets ukrenkelige verdi i alle livets faser. Abort handler alltid om to liv.

Vi ønsker at færrest mulig kvinner skal måtte gå igjennom den påkjenningen en abort kan innebære. På den andre siden handler det om et lovverk som skal fungere i dagens samfunn.

Abortdebatten i 2022 handler om hvorvidt abortloven skal utvides – til uke 18 eller frem til levedyktighet, når et barn er om lag 22 uker.

Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt kjemper for en utvidelse. Å kjempe mot en utvidelse av abortgrensen er det KrFU skal bruke sine krefter på nå.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!