SiD

Nytt år, nye trafikkulykker

Å tøffe seg ligger i guttenes natur, men å kjøre seg i hjel? Hvor tøft er egentlig det?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Mange gutter kjører altfor fort. Vi trenger gode, selvsikre og forsiktige sjåfører, skriver Hege (16).

Det er ikke lett å være tøff, når man også må tilfredsstille både mor og Statens vegvesen. Når lappen endelig kommer i posten og guttene har spilt litt for mye Tokyo Road Race på PS3, er det ingen kjære mor for alt som måtte befinne seg i trafikken.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at hele 82 prosent av de omkomne ungdommene i løpet av 2011 er gutter, og 60 prosent av ulykkene skjedde i helgene.

Tøffe gutter

Å tøffe seg ligger i guttenes natur, men å kjøre seg i hjel? Hvor tøft er egentlig det?

I 2011 døde 220.000 mennesker trafikkulykker i Kina, det samme året omkom 164 i Norge. Burde ikke heller overskriften på denne teksten være «Ære være Statens vegvesen som holder trafikken trygg»? Nei, for én trafikkulykke er likevel én for mye.

Så hvordan sikre ungdommen mot trafikkulykker? Å advare ungdommen mot trafikken, er noe man har holdt på med siden bilen ble oppfunnet.

Hjelper det egentlig å tvinge ungdommen inn i små slitne lokaler, la dem sitte der fem dager på rad, mens en gråhåret pensjonist babler om vikeplikt og hensikt med bruk av bilbelte?

La oss kalle det Trafikalt Grunnkurs, sier staten. Og forresten, hva med å ta 5000 kroner for det?

Ta opplæringen alvorlig

Jeg mener at gode, selvsikre, og forsiktige, sjåfører med mest mulig erfaring er det vi burde satse på! Hvordan får vi da selvsikre, forsiktige og erfarne sjåfører? Jo, vi har ikke annet valg enn å hive dem ut på veien.

Slik at de kan få erfaring, og dermed bli forsiktige og til slutt selvsikre.

Og til slutt, det er faktisk veldig viktig at dere voksne tar opplæringen av ungdom i trafikken alvorlig.

For hvem skal vel lære opp generasjonen etter oss ungdommen igjen? Jo, det er vi. Og det er dere voksne som avgjør hvordan vi igjen lærer bort trafikknormene.

Hege (16)