SiD

Eit godt kollektivtilbod skal ikkje vere eksklusivt for dei som bur i byen | Ina Martine Brendø

  • Ina Martine Brendø (17)
    Ina Martine Brendø (17)
    Sogn og Fjordane Unge Høyre
Ina Martine Brendø (17) skriver at politikerene må bli bedre på å legge til rette for gode kollektivtilbud utenfor byene.

Med eit betre kollektivtilbodet i heile landet kan fleire la bilen stå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Trikk, tog og T-bane er nye oppdagingar for ei bygdejente. Ute i distriktet kan du fort risikere å bli ståande i timevis å vente på neste buss. I kontrast til dette kjem det ei ny T-bane frå Grønland til Oslo S berre minuttar seinare. Slike privilegium er vi ikkje bortskjemd med i distriktet.

Skal ikkje vere eksklusivt

Færre bilistar på vegane har rikeleg med fordelar. I Noreg er vegtrafikken den nest største kjelda til utslepp av karbondioksid. Dei aller fleste av oss veit at å velje kollektivt er miljøeffektiv, betre for klima og fører til mindre trafikk.

Men alle har ikkje mogelegheit til å la bilen stå. Difor er det enda viktigare at dei som har gode kollektivtilbod tilgjengeleg, blir minna på å ta det i bruk.

Eit godt kollektivtilbod skal likevel ikkje vere eksklusivt for dei som bur i større byar. Enda fleire reisande skal ha tilgang til eit godt kollektivtilbod, uavhengig av kor ein bur i landet.

Eit stort problem med kollektivtrafikken er at den går frå ein plass du ikkje er, til ein plass du ikkje skal. Vi må ta i bruk smartare og meir fleksible løysingar, som gjer kollektivtransporten tilgjengeleg for enda fleire.

Politikarane skal legge til rette for eit godt kollektivtilbod, men vi som forbrukarar må sjølv ta valet om å nytte oss av det, meiner Ina Martine Brendø som er første nestleiar i Sogn og Fjordane Unge Høyre-

Kva er løysinga?

HentMeg-løysinga i Sauda er eit godt eksempel på korleis ein kan ta i bruk ny teknologi og tilrettelegging for meir individualiserte kollektivløysingar. I tillegg må det etablerast reiseplanleggar og elektronisk billettering i alle delar av landet.

Politikarane skal legge til rette for eit godt kollektivtilbod, men vi som forbrukarar må sjølv ta valet om å nytte oss av det.

Så, til alle dykk som har eit fantastisk godt kollektivtilbod: Bruk det!

Les også

  1. Disse Si ;D-innleggene blei mest lest i januar

  2. Dette forventar fagfolkene av deg om Norge skal nå nye utklippsmål

  3. Miljøvennlege val trengjer ikkje krevje mykjeLes mer om

  1. Kollektivtrafikk
  2. Distriktspolitikk