Gjør Kalmarunionen stor igjen! | Vegard Løknes

  • Vegard Løknes (21)
Flagget med rødt kors på gul bunn nederst på bildet kan muligens ha vært Kalmarunionens unionsflagg.

Forestill deg makten Norden kan representere globalt dersom vi står sammen i en union.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norden har virkelig en samling av all verdens vakre goder. Vi har velfungerende velferdsstater, er kapitalistiske paradiser, har lave forskjeller og skyhøye levestandarder.

Vi drives frem av innovasjon og internasjonal handel. Det er ikke rart at mange ser mot oss når de stiller i valgkamp mot det etablerte eller når de flykter til et bedre liv i vesten.

Større enn Russland

Norden består av fem vakre land og tre selvstyrende områder. Vi er tilsammen omtrent 27 millioner og bor i et område som er større enn India, selv om mesteparten av arealet er å finne på Grønland.

Ut fra mine beregninger basert på tall fra Det internasjonale pengefondet (IMF) ville vi vært på topp ti i brutto nasjonalprodukt per innbygger, et mål som angir gjennomsnittlig verdiskaping per innbygger i et land.

Vi ville også vært det 12. største landet i verden målt i total BNP, som er et mål på verdien av alt som produseres i et land i en viss periode. Vil ville vært større enn Russland.

Det ville trolig betydd permanent inngang i G20!

Vegard Løknes (21) leder, internasjonal komité i Studentparlamentet, UiB

Et naturlig neste steg

Forestill deg makten og styrken vi kan representere globalt dersom vi står sammen i en union, dersom vi blir sett som en enhet fra utsiden. Vi kunne vært en ny enhetsstat, en føderalstat som USA eller en allianse mellom formelt suverene stater slik som Sveits.

Mulighetene er mange med naturressursene, økonomien, forskningen, kulturproduksjonen og diplomatiet vi står for sammen. Tenk på hvor mye vi sammen kunne gjort for verden!

Et samlet Norden vil kunne være like viktig i internasjonale sammenhenger som land med betydelig større befolkning. På grunn av vår plassering i verden, og på grunn av den historiske påvirkningen vi sammen har hatt på Europa og vesten.

Norden er allerede i dag et prakteksempel på det man kan betegne som myk makt i verden, men vi drukner i større verdensnyheter hvis vi står hver for oss.

Mitt ønske for perioden frem mot valget i 2021 er at norske politikere skal ta Norden på alvor som det mest naturlige neste steget for Norge i verden.

Vi kan bidra med ro og samarbeid mens verden rundt oss pakker seg inn i nasjonalisme.

Gjør Kalmarunionen stor igjen!

Skribenten er leder for internasjonal komité i Studentparlamentet ved UiB, men har skrevet dette innlegget som privatperson på vegne av seg selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.