SiD

Jeg håper koronakrisen sprekker vår ignorante boble | Marie Nordlie

  • Marie Nordlie (18), leder av Søndre Nordstrand AUF
    Marie Nordlie (18), leder av Søndre Nordstrand AUF
Vi må lære oss å se lenger enn vår egen lille boble, utvide perspektivene våre og begynne å se betydningen av andre menneskers problemer, skriver Marie Nordlie (18), leder av Søndre Nordstrand AUF.

Nordmenn må åpne øynene for at kriser vil oppstå igjen, og at vi er svært privilegerte som rammes så mildt relativt sett.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Se for deg at du er et av verdens aller mest privilegerte mennesker, som bor i et av verdens rikeste land. Du har dine små problemer i hverdagen, som hvordan du skal løse tidsklemma. Du bryr deg stort sett lite om andres problemer.

Helt plutselig bryter en verdensomspennende pandemi ut. Helt uforventet rammer en krise deg og de rundt deg, hele landet ditt og alle andre land samtidig.

Boblen sprekker, og det blir plutselig tydelig at også du kan rammes av en krise.

Lever i en boble

Koronakrisen er global. Samtidig gjør pandemien det veldig tydelig at hvor mye penger du har og hvor du er født, har ekstremt mye å si for hvor hardt du personlig blir påvirket av slike kriser.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv», har jeg hørt. Det er likevel liten tvil om at den urett som rammer oss selv, er den som skaper mest engasjement her til lands. For selv om kriser rammer rundt omkring i verden hver dag, er valgdeltagelsen nasjonalt relativt lav og samfunnsengasjementet stort sett middelmådig.

Marie Nordlie, (18), leder av Søndre Nordstrand AUF

Klimakrisen, flyktningkrisen, kriger og katastrofer som slår til flere steder i verden, vender mange av oss det andre kinnet til. «Norge kan ikke redde hele verden», har vi vel alle hørt nok ganger.

Det virker nesten som mange tror at ingenting kan røre oss. Som om vi var overmenneskelige sammenlignet med «de andre» som ellers rammes av slike kriser.

Må åpne øynene

Vi kan ikke fortsette å leve i vår lille rike og privilegerte boble her i nord. Jeg håper koronakrisen sprekker denne boblen. Nordmenn må åpne øynene for at kriser vil oppstå igjen, og at vi er svært privilegerte som rammes så mildt relativt sett.

  • Hør Aftenpostens podkast: Korona kort forklart

Vi er nemlig hverken overmenneskelige eller udødelige. Vi er mennesker som har trukket livets vinnerlodd, og vi er heldige som bor i et land med gratis helsevesen og små sosiale forskjeller sammenlignet med resten av verden.

Ikke minst håper jeg at denne krisen minner oss på at andre mennesker rammes av kriser hver eneste dag, og at vi går ut av koronapandemien med en litt større empati for dem.

Et varmere folk

Vi må bli mer medmenneskelige og begynne å se utover våre egne nabolagsgrenser, bygrenser og landegrenser. Vi må lære oss å se lenger enn vår egen lille boble, utvide perspektivene våre og begynne å se betydningen av andre menneskers problemer.

I Norge er det allerede mange som jobber for rettferdighet i dag, men jeg mener vi trenger enda flere på banen i kampen mot urettferdighet. Første steg i riktig retning vil være å innse at måten vi rammes av globale kriser, ikke kan sammenlignes med de minst privilegerte der ute. Deretter må vi forholde oss mindre passive overfor urettferdige forhold både nasjonalt og internasjonalt.

Vi må bli mer engasjerte i den uretten som ikke rammer oss selv. På denne måten kan vi forhåpentlig komme ut av koronakrisen som et litt varmere folk.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Norge
  3. Samfunnsdebatt