Denne krisen viser at vi aldri må undergrave velferdsstaten | Alexander Skinnarland

  • Alexander Skinnarland (17), AUF-medlem
Uten velferdsgodene ville de økonomiske konsekvensene av krisen vært katastrofale for enkeltindividet og samfunnet, skriver Alexander Skinnarland (17), medlem i AUF. Her er byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), under en 1.mai-tale på Youngstorget i Oslo i 2015.

Uten velferdsgoder kunne konsekvensene av krisen vært katastrofale for enkeltindividet og samfunnet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Koronaviruset ser ikke forskjell på om du er rik eller fattig, men i enkelte land kan din klassetilhørighet og økonomiske situasjon ha mye å si for din overlevelse.

I Norge er vi heldige som bor i en velferdsstat, men det er ikke noe vi må ta for gitt.

Velferden redder mange liv

Her i Norge får alle hjelp hvis man skulle trenge det. Samtidig er vi sikret retten til gratis utdannelse og helsetjeneste. Velferdsstaten har også i stor grad utjevnet klasseforskjeller og gjort nordmenn mer likestilte.

Jeg tror velferdsstaten har vært med på å avverge alvorlige konsekvenser av koronaviruset. For mange har livet brått blitt endret, og heldigvis blir mange støttet av velferdsstaten gjennom blant annet dagpenger og sykepenger.

Uten disse velferdsgodene kunne de økonomiske konsekvensene vært katastrofale for enkeltindividet og samfunnet. Potensielt har de vært med på å redde tusenvis av liv.

Under stort press

Før virusutbruddet var velferdsstaten under stort press. Gjennom innskrenkninger, kutt og privatisering iverksatt av den borgerlige regjeringen har velferdsstaten vår blitt svekket.

Min opplevelse er at når det offentlige slipper taket, øker ulikhetene, sosial nød og klasseforskjellene. Derfor kan privatisering ofte fungere som en direkte trussel mot offentlige interesser. Når sosioøkonomiske forskjeller øker, kan det føre til økt polarisering blant det norske folk.

Vi har allerede merket at debatten og samfunnet er blitt mer polarisert. Sakte, men i et økende tempo, beveger vi oss mot en politisk situasjon mer lik den i USA og Storbritannia. Et slikt polarisert samfunn er man ikke tjent med under en krise.

Alexander Skinnarland (17), medlem i AUF.

Samarbeid og omtanke

Tilliten til regjeringen og mediene gjorde det mulig å gjennomføre den nasjonale dugnaden som måtte til for å forhindre utbredelsen av viruset. Om ikke annet, viser koronakrisen viktigheten av å ha en sterk velferdsstat sammen med offentlige institusjoner, tillit til mediene og tverrpolitisk samarbeid.

Gjennom denne nasjonale dugnaden har Norges befolkning vist varme, omtanke og samarbeid. Selv om velferdsgodene tidligere er blitt strammet inn på, har den borgerlige regjeringen maktet å lede en politisk konsensus på tvers av de politiske ideologiene. Det har ført til at velferdsverdiene har fått lov til å blomstre opp igjen.

Ta disse erfaringene til ettertanke slik at vi ikke igjen fristes til å undergrave velferdsstatens viktighet. Velferdsstaten er en av våre største bragder, den binder oss sammen og likestiller oss med hverandre. Kun gjennom samarbeid og i fellesskap fungerer vi som et folk.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.