Skrot det «frie» skolevalget! | Mina Jørgensen Bergem

  • Mina Jørgensen Bergem (19)
Det er ikke fritt skolevalg i Oslo-skolen, det er fritt søkevalg, skriver Mina Jørgensen Bergem (19), leder i Oslo Sosialistisk Ungdom.

Dagens system er ikke rettferdig. Kun 18 prosent kan velge fritt mellom videregående skoler i Oslo.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

19. august skriver Herman Brevik Helling fra Unge Høyre om det han kaller fritt skolevalg, i Si ;D. Men det er ikke fritt skolevalg i Oslo-skolen: Det er fritt søkevalg.

I dag har kun 18 prosent av elevene i Oslo karakterer til å kunne velge blant alle skolene i byen. For disse elevene er kanskje valget fritt, men for de resterende 82 prosentene er det ikke det.

Karakterene bestemmer

Dagens system er ikke fritt. Det er et karakterbasert opptak, hvor kun gjennomsnittskarakteren din har noe å si for hvilken skole du kommer inn på.

Leder i Oslo Sosialistisk Ungdom

Når vi vet at hvor mange bøker foreldrene dine har i bokhyllen hjemme, direkte henger sammen med hvor høyt snitt du får, sier det seg selv at ikke alle stiller likt i dagens system.

Vi vet også at unge føler på et stadig økende press og stress, ofte relatert til skole. Karakterbasert opptak bidrar til dette stresset og oppfordrer elever til å få gode tall på et papir, ikke til å lære mest mulig.

Det karakterbaserte opptaket, kombinert med at skolene i Oslo får tildelt penger per elev, har mange negative konsekvenser. Med SV i byråd blir denne ordningen heldigvis endret.

Ser på nye løsninger

Dagens system er rett og slett ikke rettferdig. Derfor er det satt ned et utvalg som skal finne ut mer om de ulike modellene før vi bestemmer oss.

Det blir for dumt når Høyre, som liker å kalle seg selv et kunnskapsparti, fullstendig avfeier andre løsninger enn dagens.

Da tar dere for gitt at denne 2005-måten å organisere opptak på er så god at det ikke finnes noen bedre.

Utvalget ser nå på om det finnes andre og mer rettferdige måter å ha opptak til videregående skole på, og jeg håper og tror at utvalget finner en bedre løsning.

Det viktigste av alt er at vi har en god skole hvor alle har mulighet til å lykkes. Slik er det ikke i dag, men med et nytt opptakssystem kan vi gjøre noe med dette.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.