Regjeringen bør følge KrFUs eksempel og sette en sluttdato for oljeutvinning på norsk sokkel | Simen Bondevik

  • Simen Bondevik (19)
Jeg håper KrF og regjeringen følger etter KrFU og setter en sluttdato for oljeutvinning på norsk sokkel, skriver Simen Bondevik, sentralstyremedlem i KrFU.

Olje- og industriarbeidere har all grunn til å være stolte av jobben de har gjort. Derfor fortjener de en konkret dato å forholde seg til.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I helgen vedtok KrFUs landsmøte at vi ikke vil at det skal gjennomføres flere konsesjonsrunder på norsk sokkel og at oljenæringen gradvis skal fases ut frem mot 2035. Etter dette skal det ikke lenger utvinnes olje på norsk sokkel.

Å sette en sluttdato for oljeutvinning i Norge er radikalt og modig, og det er akkurat slike tiltak vi trenger for å stoppe klimakrisen. Fordi klimakrisen er vår tids største utfordring. Fordi vi må ta drastiske grep for å stoppe den.

Kan ikke vente

Konsekvensene vil være fatale hvis vi ikke klarer det, og aller hardest vil det ramme dem som har minst fra før. Verden har ikke råd til at vi venter lenger.

Det er på tide å handle i møte med den største trusselen verdenssamfunnet har stått overfor på lang tid. For å stoppe klimakrisen er en utfasing av fossile energikilder og overgang til fornybare energikilder helt nødvendig.

20 olje- og kullselskaper har alene stått for over en tredjedel av de globale klimagassutslippene siden 1965. Norge er gjennom Oljefondet storeier i elleve av dem.

Og olje- og gassutvinning står for 27 prosent av Norges klimagassutslipp. Fra 1990 til 2018 har utslippene fra olje- og gassutvinningen økt med 76 prosent. Dette er helt feil retning å gå hvis vi virkelig skal ta klimakrisen på alvor!

Simen Bondevik fra talerstolen på årets landsmøte.

Gradvis, kontrollert utfasing

KrFU mener at Norge som et av verdens rikeste land må gå i front i klimakampen og fase ut petroleumsnæringen for å vise vei for resten av verden.

Vi kan ikke fortsette som i dag: Å forurense masse gjennom blant annet oljeutvinning og samtidig kritisere resten av verden for å kutte for lite i klimagassutslipp.

Det er ingen tvil om at oljenæringen har vært viktig for oppbygningen av den norske velferdsstaten vi har i dag.

Vi er alle enige om at vi ikke kan stenge oljekranen over natten. Akkurat derfor er det viktig med en gradvis og kontrollert utfasing av oljenæringen.

KrFU mener at Norge bør opprette en egen oljekommisjon etter modell fra Tyskland. Kommisjonen kan forberede utfasingen av den norske petroleumsindustrien og sikre en god overgang til grønne næringer og arbeidsplasser.

På den måten kan vi gradvis fase ut petroleumsnæringen uten at de ansatte vil bli arbeidsledige, og samtidig sikre at deres kompetanse blir brukt i det grønne skiftet.

Stort skritt i grønn retning

Olje- og industriarbeidere har all grunn til å være stolte av den viktige og gode jobben de har gjort. De bør ikke føle noen skam. Derfor fortjener de å få god omskolering og en konkret dato å forholde seg til. Ved å sette en sluttdato gir vi både forutsigbarhet til oljearbeidere samtidig som vi tar klimakrisen på alvor.

Jeg håper KrF og regjeringen følger etter KrFU og setter en sluttdato for oljeutvinning på norsk sokkel. Det ville vært et stort skritt i grønn og riktig retning som viser at Norge virkelig tar klimakrisen på alvor.

La 2020 bli året der Greta Thunberg og klimastreikerne endelig blir hørt.


Lese mer om klima? Ta en titt på disse innleggene:

Les også

Hvor ble det av Frps miljø- og klimaengasjement? spør FpUs Armin Braimi

Les også

Jeg hadde kraftig klimaangst. Jeg kunne ikke se på nyheter, og jeg skulket naturfagstimene, skriver Mia Cathryn Haugen Chamberlain

Les også

Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet, mener Hilde Alice S. Gunvaldsen


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.