Vi støtter lærerne!

Lærerne demonstrerer i Oslo mot forslaget fra Kommunenes Sentralforbund (KS) i tariffoppgjøret.

Samfunnet skaper ikke bedre lærere av at man uttrykker systematisk mistillit til jobben de gjør.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Dagens arbeidstidsavtale gir lærerne frihet til å planlegge, tilrettelegge og gjøre nødvendig oppfølgingsarbeid utenfor kjernetiden. Dette er helt nødvendig.

På tide å vise takknemlighet

Dagens lærere er ikke kravstore. De finner seg i reform etter reform, ofte med mer byråkrati og detaljstyring og mange gjør sitt beste for ikke å la det gå utover elevene.

Pedagogikk og undervisning er ferskvarer, spesielt i fag som samfunnsfag og religion.

Vi kan aldri få en bedre skole dersom samfunnet ikke erkjenner læreryrket. Verdens beste skole får vi gjennom gode og motiverte lærere, som legger sin stolthet i undervisning, elevene, forberedelser og oppfølging. Det er på tide at samfunnet viser ydmykhet og takknemlighet for samfunnsoppdraget en lærer har i dag.

Aktualitetsstemplet

Pedagogikk og undervisning er ferskvarer, spesielt i fag som samfunnsfag og religion. En samfunnsfagstime som ble planlagt i fjor, har nå gått ut på dato. Dagens lærere må være oppdaterte faglig og metodisk, slik at elevene kan lære om aktuelle temaer. Det er åpenbart viktig for kvaliteten på læringen.

Hvorfor har det da blitt så problematisk at lærere har mulighet til å disponere deler av tiden selv? Lærere får ikke overtidsbetaling, og kan ikke velge når de skal ta ut ferie/avspasering. De får derimot større klasser og flere oppgaver hvert år — og de fleste gjør sitt beste.

KS ødelegger

AUF opplever lærerne som kunnskapsrike og hardtarbeidende, som bidrar til positiv utvikling av skolen. KS har derimot allerede klart å fremstille læreryrke som enda mindre attraktivt enn det er i dag: "Selv om lærerne er viktige, er det ingen grunn til at de skal ha særordning for sin arbeidstid".

Slik taler en som ikke kjenner hvor skoen trykker. Prognoser viser at det vil være behov for 18.000 lærere i den norske grunnutdanningen i 2020. Det er derfor viktig at arbeidsgiverne sørger for rekruttering til yrket ved å skape gode rammer for best mulig undervisning og et positivt omdømme. KS sin håndtering av meklingssaken er dermed uheldig.

Lærere vet hvordan å strukturere hverdagen. De vet godt hvordan utviklingen i skolen er og har solide kunnskaper om hvor enkelt man kan planlegge og å utføre en skoletime. Men hvor motiverende er det å gå inn i et yrke hvor man må oppleve bedrevitere på alle kanter?

Drømmelæreren

Nyutdannede lærere slutter i hopetall før de har jobbet to år. Derfor mener AUF at KS må jobbe for at lærere skal få en sunn balanse mellom arbeid og fritid, slik at de ikke slites ut.

Nyutdannede lærere slutter i hopetall før de har jobbet to år.

For drømmelærerne finnes allerede. De ser hvem som sliter i skolen og trenger ekstra oppfølging, og strekker seg litt lenger for å se akkurat ditt barn. Disse drømmelærerne fortjener mer enn tillit, respekt og en anstendig arbeidshverdag. De fortjener også anerkjennelse for jobben de gjør.

Vi ønsker at ditt barn skal møte en slik lærer, som kan sitt fag, er godt forberedt og har tid og overskudd til å se den enkelte - før det er for sent. Arbeidsvilkår og lønn er viktig for fremtiden i norsk skole - fordi lærernes arbeidstid er avgjørende for kvaliteten på norsk skole. Derfor støtter vi lærerne!

Leon Bafondoko (20)