SiD

Behandlingstiden varierer | Anne Wæhre

  • Anne Wæhre
    overlege, PhD, NBTS, OUS
Rikshospitalet

Svarinnlegg: Utredningstid på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme varier med personens alder og situasjon.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette er et svar på Noah Skullestads innlegg: «Jeg mistet mye av ungdomstiden mens jeg ventet på Rikshospitalet».

Utredningstid på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme varier med personens alder og situasjon.

I ungdomsårene kan det være aktuelt med pubertetsutsettende behandling og oppstart med hormonell behandling ved 16 års alder. Mange personer som kommer til NBTS, har sameksisterende psykososiale, miljømessige og/eller fysiske utfordringer ved siden av å ha kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori som må ivaretas parallelt.

Dersom en person har omfattende utfordringer, vil dette potensielt ha innvirkning på utredningens lengde.

Av og til vil personens ulike utfordringer måtte ivaretas lokalt, før en oppstart eller videre utredning ved NBTS kan igangsettes eller videreføres. Kapasiteten i den enkelte avdeling vil også kunne påvirke pasientforholdets lengde.


13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.