Ingen skal se deg som et søknadspapir og en utgift | Aina Stenersen

 Kommunene er pliktet til å være opptatt av å gi den personlige assistansen som er nødvendig. Alle som har bruk for denne tjenesten, skal få det, skriver  Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson i Oslo, FrP.

Det fossile hjørnet: At 122 personer med funksjonsnedsettelse plasseres på sykehjem årlig i Norge, er tall vi overhodet ikke kan akseptere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

27. april skrev Marie Flaatten (13) et innlegg på Si ;D som gjorde et sterkt inntrykk på meg som politiker, og som medmenneske.

At 122 personer med funksjonsnedsettelse plasseres på sykehjem årlig i Norge, er tall vi overhodet ikke kan akseptere.

Som helsepolitisk talsperson i Norges største by kan jeg med hånden på hjertet si at ingen i kommunen skal se deg som et søknadspapir og en utgift.

Du skal bli sett på som en sterk person med drømmer og muligheter. Dine fremtidsutsikter skal være like gode som alle andres.

Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson i Oslo, FrP.

Da Regjeringen la frem lovforslaget om BPA, anslo den at hele 14.500 personer i Norge ville bli omfavnet av rettigheten. Tall fra SSB viser at bare 301 brukere har fått denne retten på to år i landets kommuner. Det må sterkere virkemidler til.

Pasientombudet i Oslo og Akershus oppfordrer alle som får avslag på sine søknader, til å klage. Politikere og ansatte i kommunene må se på hva de kommunene som har få klagesaker gjør, for så å lære av disse.

Kommunene er pliktet til å være opptatt av å gi den personlige assistansen som er nødvendig. Alle som har bruk for denne tjenesten, skal få det!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.