Skolen neglisjerer kreativitet. Det er et stort problem | Magnus Nordmo

  • Magnus Nordmo
    Magnus Nordmo
    19 år
Vi er avhengige av kreative ideer og løsninger for å løse miljøutfordringene, mener Magnus Nordmo (19). Bildet er tatt under en skogbrann i California 9. august 2018. Høyere temperaturer som følge av klimaendringer blir av forskere trukket frem som noe av årsaken til at delstaten opplever større skogbranner enn tidligere.

Si ;D-innlegg: Jeg håper neste års fortvilede norskelever blir rådet en mer kreativ utvei av eksamen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Da jeg skulle ta min siste eksamen i norsk, ble jeg frarådet å velge oppgaven hvor man skulle skrive en kreativ tekst.

Kreative oppgaver var utrygt, terskelen lå høyere og sensorene likte dessuten ikke kreative besvarelser. Ikke hadde vi øvd noe særlig på eller gjennomgått det kreative elementet i en eksamen heller.

I etterkant av dette gjorde jeg meg noen tanker rundt skolens kreative innhold.

Magnus Nordmo (19).

Gjengir andres tanker

Mangelen på kreativitet i skolen er, etter min oppfatning, blitt en rød tråd helt fra barnehagene til videregående skole. Satt på spissen velger jeg å si det slik: Læringen i dagens skole handler om å gjengi tanker andre allerede har tenkt.

Og den lille refleksjonen man gjør, gjøres rundt disse allerede tenkte tankene, ikke ens egne.

Hvorfor trenger vi kreativitet? Det er det utallige grunner til.

Men dette er én: Alle samfunn krever utvikling.

Dagens diskusjon rundt utvikling tar oftest utgangspunkt i at det allerede etablerte må utvikles. Man tenker at manglene i samfunnet kan utryddes ved å fortsette i samme retning.

Jeg mener det finnes en annen type utvikling. Den formen som flørter mer med endring.

Nye metoder

Om det er en ting som ikke funker, er det i flere tilfeller mer fornuftig å redigere grunnmuren enn å prøve å forbedre det mislykkede. For å oppnå endring vil kreativitet være et viktig verktøy.

Nye ideer, metoder og løsninger krever i mange tilfeller kreativitet.

Eksempelvis kan jeg nevne miljøproblemet som et utviklingsområde, en meget reell og prekær problemstilling. Vi kan velge å fortsette med samme struktur og kanskje redusere utslippene noe.

Alternativet vil være å kritisere og dermed muligens endre metodene våre. Konsekvensen av å utvikle nye metoder kan resultere i en bærekraftig løsning. Men da kreves endring og kreativitet.

Når hele skolegangen og dermed opplæringen av dagens samfunnsborgere nærmest neglisjerer kreative egenskaper, blir det vanskelig å utvikle nye metoder på gamle problemer.

Jeg håper trenden snur og at neste års fortvilede norskelever blir rådet til en mer kreativ utvei av eksamen.

Les flere Si ;D-innlegg om skole:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.