SiD

Politikerne må innse at de nå har muligheten til å skape en generasjon som ikke trenger å bruke emneknaggen #metoo | Sarah Zahid

  • Sarah Zahid (21)
    Styremedlem i Oslo Unge Venstre
Sarah Zahid tar til orde for en todelt foreldrepermisjon og en avvikling av kontantstøtten.

Si ;D-innlegg: #Metoo-kampanjen har skapt verdensomspennende bevissthet. Når er det politikernes ansvar å skape løsninger.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kampen mot seksuell trakassering er langt ifra over. Den har bare begynt.

Ferske tall fra Fafo viser at over 8 prosent av norske kvinner har opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året. I undersøkelsen kommer det også frem at seksuell trakassering er like vanlig på jobb som ute på byen.

#Metoo-kampanjen har i det hele tatt satt søkelys på maktmisbruk og misbruk av tillit i arbeidslivet.

Valgfrihet fører til ulikhet

I den nye regjeringsplattformen står det klart at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler for barn født etter 1. juli 2018.

Fedrekvoten er ikke lovpålagt og mor må være i arbeid eller utdanning dersom far skal ta ut hele eller deler av fellesperioden.

Det ender som regel opp med at moren tar mest permisjon.

En todelt foreldrepermisjon vil derimot sørge for at foreldrenes rettigheter er like og uavhengig av hverandre. Det kalles likestilling.

En slik ordning vil få flere kvinner aktive i arbeidslivet.

En avvikling av kontantstøtten vil gjøre det samme.

Dette er to kortsiktige politiske tiltak som kan få flere kvinner ut i arbeidslivet og i lederstillinger.

Seksualundervisning

Fraværet av god seksualundervisning på skolen forsterker problemet om seksuell trakassering. Hvis dette ikke er tilgjengelig vil det resultere i at mange unge gutter får det meste av seksualundervisningen gjennom porno.

Seksualundervisningen må bestå av å lære om følelser knyttet til seksualitet, om grensesetting, om eierskap til egen kropp og om alle typer seksuelle preferanser, kjønn og legninger.

Det er på tide at politikerne innser at de nå har muligheten til å skape en generasjon som ikke trenger å bruke emneknaggen metoo.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Seksuell trakassering
  3. Foreldrepermisjon
  4. Skole og utdanning
  5. Politikk