SiD

Stopp overvåking av elever | Ingvild Halbo Aspelund

  • Ingvild Halbo Aspelund (16), fylkesstyremedlem Elevorganisasjonen Akershus
Bruk av overvåkingskamera kan svekke tilliten mellom skole og elev, skriver Ingvild Halbo Aspelund (16), fylkesstyremedlem Elevorganisasjonen Akershus.

Si ;D-innlegg: Vi må kunne oppleve sosiale opp- og nedturer uten å være redd for at noen følger med fra sofaen med en skål popcorn på fanget.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dagsavisen publiserte 24. september en sak om at titusener av norske elever blir overvåket på skolen.

Mens Møre og Romsdal bare har én skole med installerte kameraer, sjokkerer Akershus med 36 overvåkede skoler. Tillit mellom skole og elev er svært viktig.

Tillit representerer god kommunikasjon, et godt læremiljø, et godt samhold i en klasse og er nødvendig for at elever skal føle at de har fremgang.

Å bruke videokameraer på skolene så hyppig som det nå gjøres, kan undergrave denne tilliten

Å bruke videokameraer på skolene så hyppig som det nå gjøres, kan undergrave denne tilliten.

Ingvild Halbo Aspelund (16).

Ungdom må få være ungdom

De fleste skolene som har svart på spørsmålene til Dagsavisen, har svart at årsaken til å overvåke skolen er for å forhindre hærverk.

Men 36 skoler med rundt åtte kameraer hver, blir for mye. Andre tiltak bør også innføres!

Ungdom trenger å få kunne være ungdom, uten at en voksen iakttar vår minste bevegelse. Skolen er vår største sosiale plattform.

Vi, på lik linje med alle andre, må kunne oppleve sosiale opp- og nedturer uten å være redd for at noen følger med fra sofaen med en skål popcorn på fanget.

Det er vanskelig å vite om skolene har tatt med elevenes synspunkt i beslutningen om å installere kameraer.

I tillegg er det ofte ikke lett for ungdom å si ifra om kritikkverdige forhold. Man må i mange tilfeller gjennom flere ledd, blant annet elevråd og elevrådsstyret, for å bli tatt på alvor.

Kjenner ikke sine rettigheter

Altfor få kjenner også sine egne rettigheter som elev, noe som gjør det vanskelig å vite hva man har rett på av privatliv.

Dette kan føre til at skolen etter hvert gjør noe elevene ikke synes er greit, men ikke finner noen måte å si ifra på.

Det er vanskelig å vite om skolene har tatt med elevenes synspunkt i beslutningen om å installere kameraer

Elevorganisasjonen er enig i at bruk av videokameraer kan være nyttig, men 36 skoler i Akershus i Datatilsynets arkiv er altfor mange.

Dette svekker tillit mellom lærer og elev og kan skape et mer usikkert skolemiljø. Andre tiltak bør heller settes inn, for dette går ut over elevenes privatliv!


Foreldre som overvåker barn, er også en stor debatt. Les innlegg:


Hijab: Tre hijab-debattanter svarer kommentarfeltet

Nazima Ansari (20), Amina Bile (18) og Fatema al-Musawi (20) bruker alle hijab og har diskutert det i debattspaltene.

Her svarer de på de krasseste kommentarene under innleggene sine.

Les mer om

  1. Overvåking
  2. Skole
  3. Ungdom
  4. Skole og utdanning