SiD

Det er naivt å tro at kontantstøtten skaper store forskjeller | Mehmet Kaan Inan

  • Mehmet Kaan Inan (20), fylkesstyremedlem i Oslo Unge Høyre
Staten må tilrettelegge for at noen familier ikke ønsker å sende barna sine til barnehagen før de er to år, mener debattanten.

Si ;D-innlegg: Hvis man tror at kontantstøtte får så alvorlige konsekvenser, er det mye som skaper segregering i Norge.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Sarah Zahid fra Unge Venstre skriver på Si ;D 21. september at kontantstøtten skaper segregering, hindrer barn i å starte i barnehage og holder kvinner utenfor arbeidslivet.

Hvis man tror at 11 måneder med kontantstøtte kan få så alvorlige konsekvenser som Zahid påstår, er det mye som skaper segregering i Norge.

Kontantstøtten er en offentlig støtteordning for foreldre som ønsker å være mer med barnet sitt utover en kvote som er fastsatt av staten.

Ingen familier og barn er like. Når kvinnene og familiene ønsker å være mer med barnet sitt det første leveåret, er det et valg de ønsker å ta. Staten må tilrettelegge for at noen familier ikke ønsker å sende barna sine til barnehagen før de er to år. Det er et helt legitimt valg.

Bør bygge på tillit

Å hevde at en ordning som maksimalt gis i 11 måneder holder kvinner utenfor arbeidslivet, er en drøy påstand.

I bydeler i Oslo med høy innvandrerandel, ser vi at kontantstøtten brukes mer flittig enn ellers i landet, men det er da absolutt ikke et politisk poeng å fjerne en ordning som familiene selv ønsker å ha.

Staten må tilrettelegge for at noen familier ikke ønsker å sende barna sine til barnehagen før de er to år

Jeg mener samfunnet bør bygge på tillit mellom staten, familiene og enkeltmenneskene i Norge, men det virker ikke Zahid helt enig i.

I et innlegg som hovedsakelig burde handle om kontantstøtte, velger Zahid å ta opp problemstillinger ved en delt by, at Regjeringen mener innvandring truer norske verdier og at enkelte medier eller politikere bidrar til å problematisere flerkulturelle bydeler i Oslo.

Det er mye som tyder på at levekårsforskjellene mellom Oslo Vest og Oslo Øst er store, men det er naivt å tro at kontantstøtten skaper denne forskjellen.

Les også

Les saken her: Disse nabolagene tømmes for beboere med norsk bakgrunn

En god barndom

Integreringspolitikk handler ikke bare om hva staten kan gjøre for våre nye landsmenn i Norge. Integrering handler også minst like mye om hva personene selv ønsker og vil gjøre for å bli en del av det norske samfunnet.

La oss ha en åpen og reell debatt om de utfordringene som finnes i Oslo Øst, uten å definere kontantstøtten som en segregeringsordning.

Kontantstøtten handler om familienes valgfrihet til å oppdra barna sine i deres første år selv. Mener Zahid da at fødselspermisjonen også skaper segregering?

Kontantstøtten er et viktig virkemiddel for mange familier i Norge. La oss ikke ta fra dem den muligheten.

For det handler jo tross alt om at en god barndom varer hele livet ut.


Mer om kontaktstøtte? Vi anbefaler:

Les også

  1. Forsker: Kontantstøtte kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken

  2. Dag Morten Dalen: Kontantstøtten var viktig

  3. Elisabeth Rusdal: Kontantstøtten har positive effekter, og det omtales sjelden, for ikke å si aldri


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Innvandring
  2. Arbeidsliv
  3. Integrering