Ulvejakt - ja eller nei?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norske folk — en naturelskende slekt - med stor omtanke for naturen og dess fauna som en viktig del i økosystemet?

Stemmer det, eller er det bare oppskryt? Stortinget har besluttet at i Koppang skal de ikke finnes noen ulver!!!!

Bare det besluttet tyder på inkompetents fra landets politikere og våre folkevalgte. De vet veldig lite om ulvens væremåte siden de kan ta en slik beslutning.

Vi kan bestemme hvor våre sauer og buskap skal beite og ta ansvar gjennom å gjete di med eller uten hund. Vi kan rett og slett gi statsstøtte til bøndene så kan di stenge husdyrene inne med rovdyrstengsel, det blir billigere for skattebetaleren i lengden og det blir tryggere for dyrene som dere vil verne om. Vi betaler allerede i dag et alt for høyt pris for alle dyr som blir drepte av andre rovdyr og løsspringende hunder og dyr som styrter ned og brekker nakke og bein i naturen. Vi kan bestemme hvordan vi kan ta vare på husdyrene, men vi kan ikke bestemme hvor våre ville dyr får bevege seg. Politikerne har gjort det alt for lett for seg gjennom å gi 30 jegere tillatelse å skyte fem ulver som er på feil område. Hvordan kan ulvene vite at de har gått feil? I dag lever vi mennesker i en så stresset hverdag at vi ikke ens gidder å sette oss inn i slike spørsmål som det å bevare den faunen som vi har fått til låns. Vi er bare opptatt av oss selv og det som skjer rett utafor døren. Er det så vi vil ha det? Hva har vi for rett til å utrydde et av skogens ville dyr som også har sin plass i faunen? Burde ikke vi ha aksept for mangfoldet også i naturen, slik vi har i samfunnet for øvrig? Stortinget, de folkevalgte vil noe annet, de har tatt en enkel beslutning, de valgte bort ulvene? Hva skal neste skritt bli, når disse er døde og de kommer inn nye på Koppangsområdet, skal vi fortsette å skyte de også? Jeg ser en stor konflikt her, siden vi deler grens med Sverige og Svenske Riksdagen har besluttet at de skal ha en ulvestam på 200 dyr, og de fleste finnes i disse områder. Skal vi da fortsette å skyte alle ulver som kommer over hit, eller hvordan har dere tenkt det? Var det en enhetlig beslutning av Stortinget? Jeg hadde ønsket at listen over hvordan Stortingets medlemmer stemte den dagen kunde publiseres her i avisen. Då kunde andre med meg, bestemt hvem jeg ville gi min stemme til ved neste valg, for å beholde ulven i den norske faunen.

Jeg er også veldig kritisk til hvordan saken er blitt behandlet i media. Etterlyser en mer nyansert bilde med et objektivt perspektiv. En så viktig sak kunde ha fått en større medial fokusering enn en liten notis lengst inn i avisen.