En abortdebatt på ville veier

 Hvor du står i dette spørsmålet, handler om hvordan du ser på andres menneskeverd. Det koker ned til hva slags kvinnesyn du har, skriver debattantene.

Debatten handler ikke om behovet for Kristelig Folkeparti. Debatten handler om kvinners rettigheter.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Tidligere i september lettet leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Hadle Rasmus Bjuland, på sløret om abortstriden i moderpartiet. Han foreslår at partiet bør godta en abortlov med grense på uke 12.

I et Si ;D-innlegg 18. september takker Arbeiderparti-medlem Magnus Grundstad Kristelig Folkeparti for at de tør å holde igjen i abortdebatten. Han argumenterer også for hvorfor dagens lovverk bør bevares. Vi er uenige med ham, og her er grunnen.

Avslører kvinnesynet ditt

Venstresiden blir med jevne mellomrom anklaget for ikke å ta hensyn til menneskeverd i abortdebatten. Denne typen retorikk er noe omtrent alle som ønsker å utvide abortgrensen, og som i tillegg vil fjerne nemndordningen, møter.

Det er blitt en vanesak å snakke om kvinners selvbestemmelse på én side og menneskeverdet på den andre. Dette er en konstruert og kunstig dikotomi.

Kvinners rett til autonomi handler om frihet over egen kropp og eget liv. Hvor du står i dette spørsmålet, handler om hvordan du ser på andres menneskeverd, fordi det koker ned til hva slags kvinnesyn du har. Til syvende og sist handler abort om kvinners selvråderett.

Kunnskapsbasert og moderne abortlov

I sitt innlegg får Grundstad det til å virke som om venstresiden plages av ideologiske skylapper i abortspørsmålet – at vi ikke tar hensyn til nyansene i abortdebatten. Det er en stråmannsargumentasjon.

Det er mange grunner til hvorfor man skal liberalisere loven. Én av dem er at lovverket vårt bør ta hensyn til den medisinske kunnskapen vi har. Vi har langt flere verktøy for å finne ut om fosterets tilstand enn tidligere. Det bør veie tungt dersom vi skal ha en kunnskapsbasert lov.

Vi som ønsker en utvidelse, vil ha en abortlov basert på forskning og empiri. Land som har mer progressiv abortlov enn oss, har hverken høyere andel kvinner som tar abort, eller flere aborter som utføres senere.

Hvorfor skal man da gå inn for en liberalisering, tenker du? Fordi det er nødvendig for en liten andel kvinner.

For de som får beskjed i uke 19 at fosteret er alvorlig sykt og ikke vil overleve utenfor mors mage. For kvinner som får påvist kreft sent i svangerskapet og må starte på cellegift.

Mange sier at abortdebatten er en vanskelig moralsk problemstilling. Grunstad forsøker å få denne debatten til å handle om hvorvidt man trenger Kristelig Folkeparti eller ikke. Det er en avsporing. Denne debatten handler om hva slags rettigheter vi mener at halvparten av befolkningen i Norge skal ha. Svaret burde være åpenbart.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.