Regjeringen må ta kraftige grep om tilliten til myndighetene skal bestå

  • Magnus Brandt Lågøyr
Tillit er helt grunnleggende i velferdsstaten og i det norske samfunnet, skriver debattanten.

Politikerne og byråkratene som skal forvalte vår felles fremtid, spiller russisk rulett med tilliten som er helt grunnleggende i det norske samfunnet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig avslørte VG at en rekke byråkrater i Nærings- og fiskeridepartementet har unnlatt å melde fra om aksjene de eier. Dette føyer seg inn i rekken av hendelser som kan bidra til å svekke tilliten til nasjonale myndigheter: pendlerboliger, manglende åpenhet rundt lobbyvirksomhet og svingdørsproblematikk mellom politikk og PR.

Politikerne og byråkratene som skal forvalte vår felles fremtid, spiller russisk rulett med tilliten som er helt grunnleggende i det norske samfunnet.

Et helt unikt ansvar

Ansatte i staten forvalter ikke bare enorme pengesummer, men også tilliten til nasjonale myndigheter. Med dette følger et helt unikt ansvar.

Politikere og byråkrater må holde en høyere standard. Konsekvensen av feil, slurv og forsøk på å bruke makten sin til egen vinning er at grunnfjellet i det norske samfunnet slår sprekker.

Jeg har fortsatt høy tillit til nasjonale myndigheter, men hvis denne tilliten skal bestå, må regjeringen ta kraftfulle grep. Det trengs strengere regler for aksjehandel for politikere og byråkrater, og da helst et forbud mot at de kan kjøpe og selge aksjer. Et lobbyregister, som ble nedstemt før sommeren, burde innføres.

Ved ikke å gjøre noe godtar regjeringen at individer spiller et skadelig sjansespill med tilliten til nasjonale myndigheter.

Vi vil trenge tillit fremover

Ikke bare var tillit en av de viktigste grunnene til at vi kom oss gjennom koronakrisen. Tillit er helt grunnleggende i velferdsstaten og i det norske samfunnet.

Vi vil også trenge tillit hvis vi skal kunne løse klima- og naturkrisen og andre store utfordringer i årene som kommer.

Det er derfor på tide at politikerne nå spør seg selv om hva de verdsetter høyest: kjøp og salg av aksjer og friheten til å drive lobbyvirksomhet overfor tidligere kolleger, eller tilliten som er selve grunnfjellet i samfunnet de overlater til yngre generasjoner.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.