Streiken rammer så tilfeldig. Kunne de ikke tatt ut mange lærere med en gang, så alle merket det?

  • Ingrid Martinsen Persen
    Ingrid Martinsen Persen
    Vg1-elev og rammet av streiken
Det snakkes mye om de sårbare elevene. Jeg mener at streiken gjør alle de rammede elevene sårbare nå, skriver elev Ingrid Martinsen Persen.

For oss som er rammet, kan det sammenlignes med å rive av et plaster sakte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi er et ungdomskull som ikke har fått oppleve et normalt skoleår på veldig lang tid. Selv har jeg akkurat begynt på videregående og er rammet av streiken. Klassen min har gått glipp av den viktige oppstarten på vg1.

Vi er blitt fratatt muligheten til en god oppstart og til å bli kjent med mange nye klassekamerater. I klassen min streiker begge kontaktlærerne, og vi mangler lærer i seks fag. Vi er bare på skolen noen timer eller få dager. Det gjelder nok de fleste elever som er rammet av streik.

De fleste synes det er greit , men jeg blir enda mer nervøs for hvordan det blir når vi kommer i gang igjen. Mange er kanskje blitt umotiverte av en slik oppstart, hvor de heller ikke har noen som kan fortelle dem hva som er lurt å jobbe med på egen hånd.

Tilfeldig og urettferdig

Jeg er redd for at lærerne blir stresset når de kommer tilbake, og at de kommer til å kjøre på med enda flere prøver og vurderinger med karakterer, i stedet for at vi får jobbe godt med fagstoffet og får gode underveisvurderinger. For det er jo sånn vi lærer best, ikke gjennom prøver du blir kjempestresset for å bli ferdig med.

Hvorfor akkurat oss? Og hvorfor så få lærere i hele landet?

Vi er et kull som har mistet mye læring på grunn av koronapandemien, men forskjellen er at i koronatiden var de fleste i samme situasjon. Da var mange hjemme, og alle dro lasset sammen for at det skulle bli best mulig læring. Nå får vi ikke engang ta kontakt med lærerne våre for veiledning.

Hvilken undervisning elevene får nå, varierer ut ifra hvilken klasse de går i, og hvilken skole de går på. Akkurat nå synes jeg det er veldig urettferdig at lærerne på naboskolene ikke er tatt ut i streik. Hvorfor akkurat oss? Og hvorfor så få lærere i hele landet? Kunne de ikke tatt ut mange med en gang, så alle merket det?

Det kan sammenlignes med å rive av et plaster sakte. Det gjør vondt ganske lenge.

Alle blir sårbare

Det snakkes mye om de sårbare elevene. Jeg mener at streiken gjør alle de rammede elevene sårbare nå. Både de som har klart seg greit, og de som trenger mer støtte.

Selv om man er en elev som klarer å få struktur i hverdagen som gjør at man får med seg skolearbeid, vil det aldri erstatte de gode timene med en lærer som er engasjert og god i faget sitt.

Det er alltid snakk om at vi ungdommer er fremtiden, men for meg blir det bare store ord uten handling. Er det ikke på tide at fokuset rettes mot oss ungdommer nå, vi som har vært gjennom både pandemi og streik i de viktige årene hvor vi skal lære oss fag og forberede oss til voksenlivet?

Hva har dere voksne tenkt å gjøre for å skape et godt grunnlag for oss videre, slik at vi kan skape verdier i fremtiden? Hvis dere mener at vi er fremtiden, vis det!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.