Vi må se til Sverige. Vi trenger en folkeavstemning om kongehuset | Kristoffer R. Bjordal

Skal vi høre på den indre nasjonalisten og beholde kongehuset, eller være ekte demokrater og avskaffe det? spør Kristoffer R. Bjordal (17). Her fra åpningen av det 162. Storting i oktober.

Si ;D-innlegg: Det er over hundre år siden vi sist stemte over om vi skulle ha monarki i Norge. Det er på tide at folket får si sin mening på nytt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Aftenposten skrev nylig at svenske republikanere arbeider for en folkeavstemning om det svenske monarkiets fremtid. Dette er noe også Norge burde vurdere.

Vi ser på oss selv som et fritt og demokratisk land som resten av verden kan se opp til, men da må vi også bevise dette.

Det er over hundre år siden vi sist stemte over om vi skulle ha monarki i Norge. Den gang var det andre tider, og Norge var midt oppi løsrivelsen fra Sverige. Nå har verden endret seg, og spørsmålet burde igjen tas opp.

Les også

Svenske republikanere vil ha folkeavstemning om monarkiets fremtid i Sverige

Dette angår alle

Om vi skal beholde monarkiet, er et stort spørsmål med flere gode argumenter på begge sider. Det er noe som angår alle nordmenn i en slik grad at vi ikke bare kan la Stortinget bestemme, men hele landet, akkurat som ved EU-avstemninger.

De fleste har en mening om og et forhold til dette spørsmålet. Skal vi høre på den indre nasjonalisten og beholde kongehuset, eller være ekte demokrater og avskaffe det?

La oss i hvert fall gjøre valget demokratisk. En folkeavstemning er noe alle burde kunne stille seg bak, både om du er for og imot. For de fleste av oss tror på demokratiet og at våre felles tanker og ideer skal styre landet.

Også for kvinner

Da det i 1905 ble gjennomført en folkeavstemning om monarkiet, var det bare menn over 25 år som kunne stemme. Det betyr at det allerede da var mange som ikke ble hørt.

Nå har vi muligheten til å gjøre et enda mer rettferdig og demokratisk valg hvor også kvinner og yngre menn får delta. Hvor de som lever nå får bestemme, og ikke dem som levde for over hundre år siden.

Kongehuset står sterkt

I 2016 presenterte TV 2 en meningsmåling fra TNS Gallup som viser at 32,9 prosent ville valgt republikk. Dette viser at kongehuset står sterkt i Norge og at en folkeavstemning ville ønsket å beholde kongehuset.

Men vi må ikke glemme at et demokrati først og fremst handler om at alle må kunne si sin mening og at alle skal bli hørt. Mer enn 30 prosent er fremdeles en stor andel av befolkningen, og jeg mener derfor at vi trenger en folkeavstemning om vi virkelig ønsker å kalle oss et demokratisk land som resten av verden kan se opp til.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer om kongehuset?