Norsk jernbane må styres hjemmefra, ikke fra Brussel | Thomas Helland-Hansen

  • Thomas Helland-Hansen (20)
Hvordan jernbanen vår skal drives, er et spørsmål for myndigheter i Norge – ikke i Brussel. Stortinget må si nei til jernbanepakke IV, skriver Thomas Helland-Hansen (20), politisk nestleder i Ungdom mot EU.

Et nei til EUs jernbanepakke IV er et ja til demokrati og folkestyre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er ingen tvil om at vi trenger å satse mer på jernbanen. Det er et viktig miljøtiltak, og det er et tiltak som bidrar til å binde landet vårt sammen. Det vi ikke trenger, er å vedta at jernbanepolitikken skal bestemmes av EU.

Det er nettopp dette som står på spill, når Stortinget etter planen skal behandle EUs jernbanepakke IV før sommeren og bestemme om den skal innlemmes i EØS-avtalen eller ikke. Norge er ikke med i EU, men tar inn mange av unionens vedtak gjennom EØS.

Mister myndighet

Å vedta denne jernbanepakken vil ha flere konsekvenser. Den vil blant annet gjøre det obligatorisk å konkurranseutsette norske tog og skinner, og dermed overføre makten fra det offentlige til private aktører. Privatiseringen av jernbanen – som allerede er godt i gang i
Norge – er en sak for seg selv, men med EUs innflytelse vil det være vanskelig å stoppe eller reversere den.

I tillegg mister vi myndigheten over togsikkerhet. I dag har den norske staten overmyndighet over dette, men dersom jernbanepakke IV går gjennom vil denne myndigheten overføres til EUs jernbanebyrå ERA.

For meg gir det lite mening at vedtak for norsk togsikkerhet skal
fattes fra Brussel, særlig ettersom norsk geografi byr på egne utfordringer i å anlegge og drive jernbane. Det fornuftige er å beholde egne nasjonale sikkerhetsvedtak – sikkerhetsvedtak som
for øvrig har ført til at Norge kommer godt ut i sikkerhetsstatistikken over europeiske jernbaner.

Politisk nestleder i Ungdom mot EU, Thomas Helland-Hansen (20).

Ikke overføre til EU

Selvstyre bør være en av grunnpilarene i den norske jernbanen. Hvis Stortinget først vedtar pakken, blir den en del av norsk lov, og det vil være praktisk talt umulig å reversere vedtakene og ta tilbake myndigheten. Dermed vil det spille liten rolle hva fremtidige regjeringer eller Storting ønsker å vedta.

Man kan si mye om hvordan norsk jernbanepolitikk føres, men jeg synes ikke det er lurt å overføre sentrale deler av denne myndigheten til EU. Det er et inngripende vedtak som har mye å si for hvordan vi forholder oss til EUs politikk i fremtiden, og hvor mye makt våre folkevalgte skal ha over samferdselspolitikken.

Jernbanepakke IV utfordrer den norske selvråderetten. Hvordan jernbanen vår skal drives, er et spørsmål for myndigheter i Norge – ikke i Brussel. Stortinget må si nei til jernbanepakke IV.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.