Nesten ingen jeg kjenner vil omtale seg selv som feminist

  • Marit Mathiesen Schrøder (14)
    Marit Mathiesen Schrøder (14)
Hvis du er for likestilling, er du feminist. Om du liker det eller ikke, skriver Marit Mathiesen Schrøder (14).

Vi må snakke mer om feminisme i skolen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Alle jeg deler mange generelle politiske holdninger med, sier at de er antirasister, og at de støtter LHBTIQ+. Men nesten ingen jeg kjenner, vil omtale seg selv som feminist. Hvorfor er det slik?

Likestilling vil si at man skal ha like muligheter, rettigheter og ansvar, og at man skal bli behandlet likt, uavhengig av kjønn. De som kjemper for dette, kalles feminister.

Ikke mannehat

Når folk tenker på feminisme, tenker nok mange på de karikerte «feministene». Det er flere jeg kjenner, som forbinder feminisme med Kevin Vågenes’ parodi. Dette synes jeg er trist.

For mange betyr også ordet feminisme mannehat. Dette er ikke riktig. Definisjonen på feminisme er mennesker som er for likestilling, både for kvinner og menn. Så hvis du er for likestilling, er du feminist. Om du liker det eller ikke.

Det er jo en selvfølge å si at man er for likestilling, og folk har ingen problemer med å kalle seg for en antirasist, men ordet feminist har fått mye negativitet rundt seg.

På skolen

Mange vet ikke nok om feminisme eller synes det er flaut å kalle seg for en feminist. En god løsning på problemet hadde vært å snakke mer om feminisme på skolen.

Jeg har flere ganger hørt lærere snakke positivt om LHBTIQ+ og antirasisme, så jeg synes det burde være en selvfølge at lærere også snakker om feminisme.

Man burde også snakke positivt om feminisme flere steder. Meningene til dem rundt deg har veldig mye å si.

Kampen for likestilling er fortsatt relevant, og jeg håper du kan revurdere meningene dine rundt feminisme etter å ha lest denne teksten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.