Aldri mer strikkepinner!

  • Jorid Torgnes Kristensen (21)
Bildet er fra en demonstrasjon utenfor amerikansk høyesterett i Washington søndag 8. mai.

Abortrettigheter trues ikke kun i USA.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Den amerikanske nettavisen Politico har fått tak i et lekket utkast fra Høyesterett. Det går ut på at «Roe mot Wade» fra 1973, dommen som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var feil – og at fem av ni høyesterettsdommere vil oppheve dommen.

Hvis «Roe mot Wade» blir opphevet, får amerikanske delstater selv bestemme abortlovene sine. Allerede har 26 delstater signalisert at de vil innskrenke rettighetene.

Det er forkastelig om nesten utelukkende gamle menn uten livmor og eggstokker skal få bestemme hvordan kvinner skal leve sitt liv og ta fra halve lokalbefolkningen rettighetene sine.

Valget må være opp til den gravide

Abortrettigheter trues ikke kun i USA.

I 2018 brukte daværende statsminister Erna Solberg (H) abortloven som et forhandlingskort i kampen for regjeringsmakt. Loven var ikke blitt rørt på nesten 50 år. Men Solberg var villig til å endre den for å få til en flertallsregjering med KrF.

Dette er ingen bagatell. Selv små innskrenkninger er enorme symbolske angrep på kvinners frigjøring og egenverd.

Jorid Torgnes Kristensen sitter i sentralstyret til Rød Ungdom som feministisk ansvarlig.

Å gjøre abort mindre tilgjengelig gjør ikke at folk slutter å ta det, men at de slutter å gjøre det trygt. Polen er et sørgelig eksempel. Senest 27. januar i år døde en trebarnsmor som måtte vente en uke på abort, selv om det ene tvillingfosteret var dødt.

Valget bør alltid være opp til den som bærer fosteret, ikke en maktelite.

Dagens abortlov er utdatert

Abortloven vi har i dag, hører ikke hjemme i det 21. århundret.

Den bærer preg av mistro mot kvinner og deres evne til å velge. Abortnemnder er et forvaltningsorgan, ikke en helseinstans, som tvinger kvinner til å føde mot sin vilje.

Byråkratiseringen av kvinnehelse må ta slutt. Abort er allerede lovlig til uke 22, men man må gjennom en nemnd for å få det innvilget.

Det er 2022, vi må kunne ha tillit til kvinnene som søker om senabort. Så selv om Norge elsker å omtale seg selv som et likestilt land, er ikke kampen over.

Slik kan rettighetene styrkes

Torsdag 28. april avholdt helse- og omsorgskomiteen en høring om retten til selvbestemt abort. Venstres forslag kom 1. mars og består av fire hoveddeler:

  1. Utvide grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til uke 18
  2. Sikre reell selvbestemmelse
  3. Nedsette et utvalg som skal utrede alternativer til dagens nemndordning
  4. At regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendring

Rød Ungdom støtter dette helhjertet. Men vi vil gjerne gå lenger!

Dette er våre krav og forslag i høringssvaret:

  • Selvbestemt abort frem til uke 22
  • Avskaffe nemndordningen totalt
  • Ingen reservasjonsrett
  • Fosterets levedyktighet skal ikke avgjøre om svangerskapsavbrudd er tillatt

Ikke ta abortloven for gitt

Abort er en livsviktig rettighet for alle, uansett kjønn. Alle må stå sammen for å styrke og bevare abortlover over hele verden. Dette er en internasjonal kamp.

Rød ungdom står sammen med alle som rammes av innstramminger av abortlover, uansett om det er USA eller i Norge. Aldri mer strikkepinner.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.