SiD

Hver fjerde førsteklassing kommer ikke til å fullføre skolegangen på normert tid. Nå må vi ta tak i roten til problemet. | Erik Holden

  • Erik Holden (19)
    leder av Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag
Forrige uke startet 63.000 førsteklassinger på skolen. Innen 13 år vil 17.000 av dem ikke ha fullført skolegangen, skriver Erik Holden (19). Bildet er en illustrasjon.

Si ;D-innlegg: Vi trenger lærere som har tid til alle elevene sine og som kan plukke opp de som sliter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Forrige uke startet 63.000 førsteklassinger på skolen. Innen 13 år vil 17.000 av dem ikke ha fullført skolegangen på normert tid.

Ligger ikke i det materielle

I snitt hopper hver fjerde elev av det normerte skoleløpet. For at det ikke skal skje, må vi ta tak i roten til problemet.

Det er ikke sånn at vi har en elendig skolehverdag, selv om vi kan sitte og klage på ting som elendige skolebygg, en skole som ikke er godt nok digitalisert, eller en for dårlig utstyrspark på yrkesfag.

Grunnen til at elever hopper av, ligger ikke i det materielle, men i at «teamet» rundt eleven ikke er godt nok.

Erik Holden (19)

Vi fortjener en lærer som ser oss, en som ikke har så mange elever at du bare blir et fjes i mengden.

Vi trenger en lærer som har tid til alle elevene sine, som kan plukke opp de som sliter, uavhengig av om det skyldes mobbing eller matteleksen.

Vi trenger økt lærertetthet, som vil gi oss den oppfølgingen hver fjerde elev trenger.

Noen å snakke med

Men det stopper ikke der. For det finnes ting som læreren ikke kan se, og da trenger vi en vi kan snakke til.

Vi trenger en vi kan snakke med hele tiden, og ikke annenhver fullmåne.

Vi trenger en helsesøster eller skolepsykolog som er tilgjengelig. En person vi kan fortelle hva som er grunnen til at vi vurderer å droppe ut.

Vi trenger ikke konstant måling av resultater, vi trenger ikke en lærer som presser oss til å måle bedre på nasjonale prøver.

Vi trenger en lærer som ønsker å videreføre sin kunnskap til oss, vi trenger lærere som ser oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning