SiD

En god lærer trenger ikke være god i matematikk

  • Ole Andreas Myhrer Smith (20)
    Ole Andreas Myhrer Smith (20)
    Fylkesleder Rød Ungdom Troms.
Med karakterkrav i norsk og matematikk mister vi mange som ville vært gode lærere, skriver Ole Andreas Myhrer Smith (20), Fylkesleder Rød Ungdom Troms.

Man bør legge vekt på søkerens pedagogiske egenskaper i opptak til lærerutdanning.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Under regjeringsperioden til Erna Solberg og resten av den blåblå regjeringen er kravene til lærerutdanning blitt endret. Blant disse var utvidelsen av utdanningen til et masterløp og innføringen av høyere karakterkrav.

Ser det selv

Som lektorstudent har jeg sett forandringene på nært hold. Jeg kan trygt si at mange av disse ikke fungerer slik de var ment. Siden 2016 må de som vil bli lærere, ha karakteren 3 eller bedre i norsk. Og ha karakteren 4 eller bedre i matematikk.

Siden endringen er inngripende, har det vært mulig å ta et forkurs i matematikk om man har et gjennomsnitt på mellom 3 og 3.99. Fra og med 2020 er denne ordningen avviklet. Nå vil færre kunne ta lærerutdanning.

Mister mulige lærere

Jeg har møtt flere som ville vært gode lærere, men som dessverre ikke består matematikk- eller norskkravet.

Ole Andreas Myhrer Smith (20), Fylkesleder Rød Ungdom Troms.

Det bør ikke være karakteren i matematikk eller norsk som avgjør om man kan bli en god lærer. Man bør legge vekt på personens pedagogiske egenskaper.

Vi har alle møtt den læreren vi syntes var helt elendig, selv om vedkommende var faglig kompetent. Man kan ikke kalles lærer før lærerutdanningen er gjennomført. Hva vedkommende utretter før utdanningen, burde være irrelevant for hvorvidt de kan utdanne seg til å bli lærer.

Bedre for elevene

Læreryrket trenger et løft. Jeg mener det første steget bør være å avskaffe karakterkravene.

Regjeringen glemmer nok en gang at ikke alle elever er like. Det er slik at elever har forskjellige læremåter. Skolen trenger en praktisk tilnærming som blant annet bør være med å forklare hvorfor man lærer noe.

For enkelte kan det utgjøre forskjellen. Dermed kan disse også få oppleve den gode tilretteleggingen, som gjør det lettere å lære. Fortsetter dagens ordning vil den beste ikke være kvalifisert for studieprogrammet.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Undervisning
  3. Utdanning
  4. Erna Solberg