Så klart kan vi ha en K i KRLE-faget. Men den burde stå for noe annet.

K for kultur, ikke kristendom!

Halve faget skal ikke bestå av én religion alene, mener debattanten.
  • Daniel Evjebråten (17)
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Da jeg gikk på barneskolen, het faget RLE – religion, livssyn og etikk. En skulle tro det dekket innholdet i faget, men så fikk vi ny regjering. Kristendommen skulle igjen få over halvparten av faget, og den måtte så klart få en egen bokstav. Men i et sekulært land burde ikke halvparten av religionsundervisningen være om kristendom. Derimot kan vi erstatte K-en med kultur.

Særskilt posisjon

I en spørrespalte i Aftenposten i 2019 svarte daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) at bakgrunnen for endringen var at en «føler seg tryggere i møte med andre kulturer og religioner om man har god kunnskap om hva som har preget og preger vår kultur».

Selv i 2021, i et land som skal være sekulært, der alle religioner og livssyn skal veie like mye, setter altså skolesystemet kristendommen over andre religioner. Man kan tydelig se at denne regjeringen totalt har misforstått begrepene kultur- og religionsforståelse.

Jeg lever fremdeles med et ønske og et håp om at vårt multikulturelle samfunn skal fremme alle religioner på linje, og at vi skal lære om alle kulturer. Ja, kristendommen har lang historie i landet vårt og har preget det gjennom mange år. Det betyr ikke at den i 2021 fortjener en særskilt posisjon i faget som i utgangspunktet skal lære barn kultur- og religionsforståelse.

Så klart kan vi ha K i KRLE-faget, men la K-en stå for kultur, ikke kristendom.

På lik linje

Kultur er viktig. Å erstatte K-en for kristendom med kultur vil gjøre at kristendommen fortsatt kan være sentral i faget, fordi den preger kulturen vår. Ikke fordi den ses på som en religion som skal fremmes mer, eller er viktigere enn andre religioner.

Det skal undervises i kristendom, men også islam, jødedommen, buddhisme og hinduisme på lik linje. Halve faget skal ikke bestå av én religion alene. Kultur, derimot, det er viktig. Kanskje på tide å erstatte K-en for kristendom med kultur? Vi lever tross alt i 2021.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.