SiD

Hva ville Nelson Mandela gjort?

La oss gjenskape den sosiale mobiliseringen vi så under apartheid, og stå opp for verdiene Mandela trodde på, skriver Fawzi Abdirashid Warsame (15).

FNs generalforsamling har bestemt at 18. juli, datoen for Mandelas fødselsdag, skal hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter i verden.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mandela regnes for å være en av vår tids absolutt største politikere, kanskje den aller største. Kampen både Mandela og resten av den Sør Afrikanske befolkningen førte er muligens det beste eksempelet på et ikkevoldelig politisk opprør.

En sterk inspirator

Nelson Mandela sto for menneskeverd, solidaritet og antirasisme. Dette var noen av hans viktigste verdier da han sto opp mot apartheid. Som leder av et samlet ANC sto Mandela opp mot at de svarte måtte bo på egne områder, gå på egne skoler, ta egne busser, bruke egne doer, være på egne strender og at offentlige institusjoner ble delt opp i to (for hvite og svarte). Et annet forbud han kjempet mot var ekteskap og seksuelle forhold mellom mennesker fra forskjellige "raser" ikke var lov. Deres tro og håp om et samfunn uten diskriminering og undertrykking er en inspirasjon for mange.

Store ødeleggelser

Pr. dags dato ser vi en verre undertrykking enn det som skjedde i Sør-Afrika. Vi ser Gazastripen bli rammet av utallige israelske luftangrep og droneangrep. Israel har sluppet flyveblader over områder nord i Gaza og bedt om lag 70.000 palestinere evakuere. FN sier at 80 prosent av palestinerne drept i den siste israelske militæroffensiven mot Gazastripen er sivile. 36 av de drepte er barn. Over 1100 personer ble såret den siste uken, og nærmere 1000 hjem er ødelagt.

Undertrykkingen må opphøre

Konsekvensene har vært enorme for den palestinske befolkningen. Det må være en stor belastning å høre bomber regne ned der man bor. Undertrykkingen av palestinere må opphøre, og vi må kjempe sammen mot okkupanten som lar dette skje. Vi må fortsette kampen til Mandela. Kampen om å ikke la andre mennesker lide og bli sett ned på, på grunnlag av særinteresser. Nå må det internasjonale samfunnet få en slutt på de israelske luftangrepene mot Gaza og beskytte det palestinske folk.

Jeg håper at vi på denne dagen kan se tilbake på Nelson Mandela sitt lange liv preget av undertrykkelse og urettferdighet. Systemet i Sør-Afrika førte til stor internasjonal motstand, og flere boikottet økonomisk handel med Sør-Afrika. Det samme må skje med den israelske staten.

Konsekvensene av Israels militæroffensiv er urovekkende og vi er nødt til å reagere. Vi må kjempe sammen mot det nye apartheid. I tillegg må vi bekjempe urettferdighet rundt om i verden. La oss gjenskape den sosiale mobiliseringen vi så under apartheid, og stå opp for verdiene Mandela trodde på. Nemlig menneskeverd og solidaritet.

Fawzi Abdirashid Warsame (15)