SiD

Vi ateister burde stå opp for dem som tror | Haakon Gunleiksrud

  • Haakon Gunleiksrud (21)
    Humanist og ateist
Vi ateister er flinke til å minne alle på at trosfriheten innbefatter også retten til ikke å tro. Men trosfriheten gjelder alle, skriver Haakon Gunleiksrud (21).

Si ;D-innlegg: Å være majoritet bærer med seg et ansvar, og et krav om refleksjon og rollebevissthet. Det burde Norges ateister ta inn over seg.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

17. september skriver jente (19) om hvordan hun opplever hverdagen som troende student. Hun forteller at hun blir gjort narr av og blir tillagt meninger og verdier som hun ikke står for. Det finnes mange fordommer og stereotypier av aktivt religiøse i dag. Troende mennesker er en så stor og mangfoldig gruppe at det blir meningsløst å generalisere dem.

Å tvinge mennesker til å stå til rette for ekstreme fra sin egen religion er urimelig. At kristne blir tvunget til å forsvare korstog og heksebrenning, blir som om muslimske nordmenn i dag må forsvare IS-regimets handlinger. Det viser både en mangel på forståelse og respekt.

Les også

Kristendommen - troen som ikke selger | Øyvin Berg

Diskriminering gagner ingen

Vi er vant til historier fra nåtiden eller fortiden, her i Norge eller andre steder i verden. Om hvordan det er vanskelig å være muslim, jøde eller ateist. Alle har rett til å tro eller ikke tro. Diskriminering eller stigmatisering på bakgrunn av livssyn gagner ingen.

I en undersøkelse fra 2016 utført av Respons for Aftenposten kom det frem at kun to av ti nordmenn under 30 definerer seg selv som kristne. Hvis det faktum at så få unge i dag regner seg som kristne, kommer av at de, på egne premisser, har funnet ut at de tror på en annen gud eller ikke tror i det hele tatt, er det fint for dem.

Om det derimot kommer av at det er flaut å være åpent troende som ungdom, har vi et problem.

Trosfriheten gjelder alle

Trosfriheten som prinsipp og menneskerettighet må gå begge veier. Vi ateister er flinke til å minne alle på at trosfriheten også innbefatter retten til ikke å tro. Nå syns jeg vi også burde stå opp for dem som tror. For trosfriheten gjelder alle.

For første gang viser nå undersøkelser at flere svarer «nei» enn «ja» til spørsmålet om man tror på Gud. Vi går altså inn i en fase hvor vi som ikke tror på en eller flere guder, går fra å være en minoritet i Norge til å være en majoritet.

Å være majoritet bærer med seg et ansvar, og et krav om refleksjon og rollebevissthet. Det burde Norges ateister ta inn over seg.

Pluralistisk og livssynsåpent samfunn

Et annet element er at ingen er tjent med at religionsutøvelse skyves inn i lukkede rom. Når det ikke er rom for å tro i det åpne, eller når vi ikke kan diskutere vårt livssyn på en avslappet og normal måte, vil det være en risiko for at det skjer noe med det religiøse som er uheldig.

Skal vi ha et pluralistisk og livssynsåpent samfunn basert på respekt for hverandres tro eller ikke tro, kan vi ikke stigmatisere grupper og tillegge dem meninger eller verdier som de ikke står for.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Kristendom
  2. Religion
  3. Ungdom