SiD

Jeg kan ikke høre deg

Man føler seg helt hjelpeløs og ensom i hverdagen, skriver Ingrid (15), om livet som hørselshemmet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Ofte når jeg sitter på bussen og bussjåføren roper opp hvor bussen er over høyttaleren, så hører jeg det aldri, skriver Ingrid C. Cras (15).

I dagens samfunn snakkes det mye om ensomhet, og at ensomhet er den verste følelsen man kan ha. Alle mennesker føler seg ensomme til tider eller over litt lengre perioder, men har du noen gang stått i et rom, fullt av venner og bekjente og sett dem snakke og le, men ikke hørt et ord eller bare en lav summing? "Ungdommer er mer ensomme enn resten av befolkningen", skrev Stina Ihle Amankwah, i leserinnlegget "Ung og ensom" den 14. mai i fjor, i Aftenposten. Ja, det er jeg helt enig i. Men det er en annen del av befolkningen jeg gjerne vil få ut min mening om. En gruppe jeg selv er med i, nemlig gruppen hørselshemmede.

Hva var så festlig?

Ofte når jeg sitter på bussen og bussjåføren roper opp hvor bussen er over høyttaleren, så hører jeg det aldri. Eller når de snakker over høyttalerne på kjøpesenteret eller andre plasser. Eller når jeg sitter i et rom med gode venner, familie og bekjente og alt jeg kan høre er summing av stemmer. Jeg kan se dem smile, le og klappe med hendene. Men hvorfor, lurer jeg, hva ble sagt nå som var så festlig? Slik som dette er det så alt for mange som har det. Den konstante følelsen av ensomhet, selv om du vet at du har mennesker rundt deg som bryr seg, er det ikke den type ensomhet vi tenker på når man snakker om ensomhet.

Ensom og hjelpeløs

"Funksjonshemmingen innebærer at barna i større grad enn andre opplever sosial isolasjon og ensomhet", skriver HLF (Hørselhemmedes Landsforbund) i en artikkel om barn og unge. Noe jeg er veldig enig i, fordi jeg selv vet hvordan det er å være et barn med hørselshemninger. Man føler seg helt hjelpeløs og ikke minst ensom i hverdagen. Min mening er at det burde være mer tilrettelegging for oss hørselshemmede. Få en tavle på bussen som gjør det mulig å lese hvor man er, få teksting på direktesendte programmer på tv-en og hvis du er sammen med en hørselshemmet kanskje du kan spørre om den personen får med seg det som blir sagt.

Så du kan spørre deg selv: Ensomhet, hva er egentlig det? Å ikke ha noen å være med? Ja, det er ensomhet, helt klart. Men også følelsen av å se alle menneskene rundt deg snakke, le eller danse til musikken og overhode ikke føle deg som en del av noe som helst, fordi du ikke hører hva som blir sagt.

Ingrid C. Cras (15)