SiD

Julegudstjenesten handler om mer enn religion | Oscar Christopher Husebye

  • Oscar Christopher Husebye (16), Unge Høyre
Om man ønsker å delta i julegudstjeneste eller ikke, tror jeg vi kan være enige, som Gunleiksrud skrev i sitt innlegg, at julen skal være en høytid for samhold, medmenneskelighet og raushet, skriver Oscar Christopher Husebye (16).

Si ;D-innlegg: I tillegg til at julegudstjenesten gir oss en forståelse av vår kristne kulturarv, er den for mange en veldig fin avslutning før juleferien.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom, Haakon Gunleiksrud (20), skrev 21. november et innlegg i Si ;D om at julegudstjenesten i skolen burde avskaffes. Jeg mener Gunleiksrud har misforstått noe fundamentalt når han hevder at julegudstjenesten blir brukt til «misjonering» og at det skaper «splittelse hos elevene».

Det virker som Humanistisk Ungdom har glemt, eller i verste fall fortrengt, at Norge tross alt er en nasjon med en historie og et verdigrunnlag som er tusen år gammelt.

Det er et ubestridelig faktum at kristendommens verdisyn gjennomsyrer det meste av samfunnet vårt.

Jeg er sikker på at Gunleiksrud og de fleste andre for eksempel føler at den gylne regel er en god leveregel i samfunnet vårt. Selv om sitatet: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem» kan virke som en selvfølgelighet, er det like fullt et sitat hentet rett fra Matteus-evangeliet i Bibelen.

Oscar Christopher Husebye (16)

En fin avslutning før juleferien

Det burde være like naturlig å dra i julegudstjeneste som å dra på Teknisk Museum. På samme måte som vi lærer om vikingene ved å dra til vikingskipsmuseet, burde det være en selvfølge at skolen skal tilby å lære bort om kristendommen og juletiden ved at vi drar på julegudstjeneste.

I tillegg til å være en arena for læring og ikke minst at den gir oss en forståelse av vår kristne kulturarv, er julegudstjenesten for mange en veldig fin avslutning før juleferien. Det gjelder også for flere av dem som ikke ser på seg selv som troende.

Skolen tilbyr julegudstjeneste for at vi skal lære mer om den kristne tro

Når det er sagt, må skolen selvfølgelig forberede et godt tilbud til dem som likevel, i sin fulle rett, velger ikke å delta i julegudstjenesten. Det å «skrape tyggis av pultene og plukke søppel» er ikke et godt alternativ.

Skal lære om den kristne tro

Det blir for dumt når Gunleiksrud sier at skolen, ved å tilby julegudstjeneste, lærer bort at «én Gud er mer ekte enn andre». Skolen tilbyr ikke julegudstjeneste for å forkynne eller misjonere den kristne tro. Skolen tilbyr julegudstjeneste for at vi skal lære mer om den kristne tro.

Om man ønsker å delta i julegudstjeneste eller ikke, tror jeg vi kan være enige, som Gunleiksrud skrev i sitt innlegg, at julen skal være en høytid for samhold, medmenneskelighet og raushet.

Er det noe vi trenger mer av i en verden med press, nød og konflikter, er det arenaer der vi kan samles rundt disse verdiene.

I kristendommen er det tre grunnelementer: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten, og den skal fortsatt formidles i skolen.


Skal det være julegudstjenester i skolen? Det er en sak mange engasjerer seg i:

Les også

  1. Innlegget over er et svar til Haakon Gunleiksrud: Fire grunner til at skolegudstjenesten bør avskaffes

  2. Emil André Erstad: Det er ikke nøytralt å kutte skulegudstjenester

  3. Omar Akhtar er 19 år gammel og muslim. I fjor skrev han dette: Skolegudstjeneste er en læringsarena for vår kulturarv


Podkast: Hvorfor er det så få unge kristne i dag?

Bare to av ti under 30 år definerer seg selv som kristne. Hvorfor er det slik? Ateist Theodor René Carlsen (18) og kristne Ingrid Vatnar Olsen (20) diskuterer. – Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt, for å si det rett ut, sier Vatnar Olsen.


Les mer om

  1. Religion
  2. Jul