En ny opptaksmodell som kun forverrer problemene for Oslo-elever? Nei, takk!

  • Anders Riseng Tjeldflaat (16)
    Anders Riseng Tjeldflaat (16)
    Styremedlem, Oslo Unge Venstre
Det er feil at vi skal ha et system som ikke verdsetter det å jobbe for karakterene sine, skriver debattanten. På bildet: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), skolebyråd i Oslo.

Karakterpresset blir høyere, samtidig som det kan «straffe seg» å jobbe. Dette er ikke veien å gå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

15. februar introduserte skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) en ny modell for opptak til videregående skole i Oslo. Modellen har som hensikt å minske forskjellene mellom videregående skoler. Dessverre er modellen svært mangelfull.

Den vil ikke fikse problemene i osloskolen, men tvert imot gjøre vondt verre.

Før påske ble det kjent at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Oslo støtter den nye modellen. Derfor er det Miljøpartiet De Grønne som avgjør.

Vil svekke motivasjonen

Den nye «blandingsmodellen» gjør at halvparten av skoleplassene i Oslo går til dem med best karakterer. Resten blir fordelt på fem ulike elevgrupper fordelt etter karakternivå (se grafikk). Det skaper uforutsigbare og vilkårlige utfall.

Det er allerede veldig høyt karakterpress blant mange elever i Oslo. Med blandingsmodellen vil presset blant elevene med gode karakterer bare forverres. Når plassene som utgis på «gamlemåten» etter høyest karakter, blir halvert, kommer snittet på disse plassene til å skyte i været.

Når snittet på disse plassene øker, kommer de til å bli nærmest utilgjengelige for mange elever. Om du ikke befinner deg blant gruppen med de aller høyeste karakterene, kan du like så godt la være å jobbe. Da kan du heller satse på å bli trukket inn i en lavere karaktergruppe i stedet.

Dette er stikk i strid med det skolen er til for.

Dårligere alternativ

Jeg tror alle kan være enige om at alle burde få komme inn på skolen de ønsker. I hvert fall ha en sjanse. Nå er det slik at syv av ti søkere kommer inn på førstevalget sitt i Oslo (tall fra 2017/2018).

Da byrådet i Oslo simulerte blandingsmodellen, viste det seg at færre elever kom inn på favorittskolen sin. Jeg mener det er helt feil å ha en modell som fratar elever muligheten til å velge skole selv.

Det nåværende systemet er på ingen måte perfekt. Men å erstatte det med et enda dårligere alternativ er ikke løsningen.

Når en elev med for eksempel 3,4 i snitt kommer inn før en elev med 4,1 i snitt, verdsetter ikke modellen det å jobbe for karakterene sine.

Jeg ber derfor MDG om å stemme imot dette forslaget og forsvare elevers frihet!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!