Hvorfor skal hvilket tall du får i matematikk, avgjøre om du kan bli lærer?

  • Geir Martinussen
Det viktige er motivasjon og den grunnleggende forståelsen de får gjennom studiet, totalt uavhengig av matematikk-karakteren fra videregående skole, skriver Geir Martinussen.

Svært mange av studentene mine som hadde treer i matematikk, er i dag dyktige lærere – også i matematikk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Si ;D 11. oktober ber lektorstudent Elise Nygård oss om å stille oss spørsmålet om hvilke kunnskaper vi ønsker at de som skal undervise våre barn og ungdommer, skal ha.

Utgangspunktet hennes er at kravet om karakteren fire i matematikk fra videregående for dem som skal utdanne seg til lærere, må beholdes.

Ønsket til mange av oss er imidlertid at kommende lærere bør utdannes på universitet eller høyskole, der de får de nødvendige kunnskapene for å undervise. Det har ikke noe med karakteren i matematikk fra videregående å gjøre.

Frustrerte læreremner

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i Norge, noe som medfører at et stort antall elever undervises av ufaglærte.

Faktisk er det slik at svært mange velkvalifiserte og motiverte læreremner er fortvilet og frustrert over at firerkravet utestenger dem fra lærerutdanningen.

Som lærerutdanner i matematikk i over 16 år har jeg hatt svært mange studenter som begynte på studiet med treer i matematikk fra videregående. Alle kom seg greit gjennom studiet og er i dag dyktige lærere – også i matematikk.

Det viktige er motivasjon og den grunnleggende forståelsen de får gjennom studiet, totalt uavhengig av matematikk-karakteren fra videregående skole.

Mange advarte

Også de som vil utdanne seg til lærere i andre fag enn matematikk, nektes studieplass dersom de ikke har karakteren fire eller bedre i matematikk fra videregående.

Både fagmiljøer og lærerorganisasjonene var sterkt imot kravet da det ble innført. Ikke minst er det viktig at Kunnskapsdepartementets eget rådgivende organ, Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, advarte sterkt mot innføring av kravet.

Det ble fremhevet at det er antall poeng som må vektlegges, og at det er uheldig med spesielle krav i enkeltfag.

Det er utrolig at ikke den avtroppende regjeringen forholdt seg til de klare faglige rådene. Heldigvis er de fleste partiene nå innstilt på at firerkravet skal skrotes.


13–21 år? Vil du også si din mening i Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Aftenposten er uenig på lederplass: Lave ambisjoner på elevenes vegne

Les også

Ap og Sp enige om å droppe firerkravet i matte

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!