Slik det er nå, kan vi ikke ha eksamen

Vi elever mangler forutsigbarhet og trygghet i denne situasjonen. Vi ønsker oss en «krisepakke» som tilrettelegger for våre behov, skriver tre representanter for ulike ungdomsråd i Norge. Bildet er av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under barnas pressekonferanse 16. mars.

Kjære kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, nå må du lytte til oss elever.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Dette innlegget er skrevet med støtte fra organer for ungdomsmedvirkning i byene Oslo, Trondheim og Bergen og i fylkene Nordland, Vestland og Rogaland.

Koronaviruset har på få dager endret skolehverdagen til hundretusenvis av elever. Skolene reagerte lynraskt og nettundervisning var på plass nesten umiddelbart. Likevel er nettundervisning noe helt annet og kan på ingen måte erstatte, eller måle seg med, ordinær undervisning.

Avstanden mellom elev og lærer er blitt større, og undervisningskvaliteten varierer i større grad enn i en normal situasjon. Dette fører til at undervisningen blir både mer tidkrevende og ressurskrevende for både elever og lærere.

Vi elever er ikke den gruppen som blir hardest rammet, hverken helsemessig eller økonomisk, men koronakrisen får også store følger for oss. Vi går glipp av viktig læring. Klasserommet og hverdagen vår er blitt revet bort. Ulike næringer har kommet på banen og bedt om spesielle tiltak for å bedre situasjonen de er kommet i.

Nå ønsker vi å be om en tiltakspakke for elevene. Vi ønsker at læring prioriteres over eksamen.

Standpunktkarakter er nok

Endringen skjedde over natten, og dette var hverken lærerne, elevene eller datasystemene forberedt på. Skolevesenet og lærerne gjør en super innsats og omstiller seg lynraskt. Alle gjør en super innsats.

Overgangen til nettundervisning har imidlertid vært, og kommer i lang tid til å være, en tidkrevende prosess for alle involverte.

Tid er avgjørende her. Vi har liten tid til gå gjennom alt pensum som gjenstår i år. Vi opplever at de tekniske løsningene ikke alltid fungerer optimalt, og fjernundervisning ikke er like effektivt eller kvalitetsmessig sidestilt med klasseromsundervisning.

Dette betyr at vi trenger alle tilgjengelige dager til å lære mest mulig frem mot sommeren. Å fokusere på eksamen blir derfor en feil prioritering.

Vi ønsker et fokus på læring. For oss som går på ungdomsskole og videregående skoler har vi standpunktkarakterer. Vi er derfor ikke avhengig av eksamen for å få studieprogresjon dersom regjeringen gjør denne tilpasningen for oss.

Henrik Glittenberg (17), medlem av kommunalt ungdomsråd i Bergen
Nza Kuamerad (17) leder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo.
malie Dalhaug Halleland (18), ordfører i Ungdommens Bystyre i Bergen.

Høy smittefare ved eksamen

Eksamen er ressurskrevende og tidkrevende for både lærere og elever, og det tar bort mange undervisningsdager – ikke bare den ene dagen en enkelt person skal stille til eksamen.

At smittefaren ved å møtes på skolene er så stor at skolen stenges, sender et tydelig signal om problemene ved å samles i klasserom. At alle arrangementer i perioden blir avlyst på grunn av smittefare, indikerer også at man forventer at smittefaren i perioden vil være betydelig.

I tillegg spår ekspertene smittetopp i mai. Dette gjør oss bekymret da det er da de skriftlige eksamener etter planen skal gjennomføres.

Vi elever mangler forutsigbarhet og trygghet i denne situasjonen. Vi ønsker oss en «krisepakke» som tilrettelegger for våre behov.

Avlys nå

For oss elever står det i år mellom smittevern og tilstrekkelig læring på den ene siden, og det å få gjennomført eksamen på den andre. Nettundervisning er krevende, og vi trenger all den tiden vi kan få til å komme oss gjennom pensum før skoleårets slutt.

Som ungdommer er vårt største samfunnsansvar å lære.

Våre lærere er flinke og samvittighetsfulle og vil kunne teste det vi har fått med oss via innleveringer og prøver, slik de gjør resten av året.

Vi ber dere derfor innstendig om å avlyse årets eksamen, både av hensyn til elevens læring og for å beskytte oss og samfunnet mot økt smittefare.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.