Nei til mer studielån | Rachel Enstad

  • Rachel Enstad (20)
Rachel Enstad (20) er ikke fornøyd med regjeringen og utdanningsminister, Henrik Asheims krisepakke til studentene.

Regjeringens krisepakke til studenter fører til en enda mer usikker fremtid.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge er et av verdens beste land. Vi har god infrastruktur, offentlig helsevesen og skole- og fritidstilbud som tilfredsstiller de fleste behov. Generelt gode muligheter for et bra liv. Nå står vi midt i en situasjon som river og sliter i disse godene velferdssamfunnet har å tilby oss.

Skoler stenges, sykehus fylles opp, flere blir permittert fra jobb, og en usikker fremtid preger befolkningen. Da er det enda viktigere enn noen gang å jobbe mot en trygg fremtid. Så hvorfor svikter regjeringen femtidens samfunnsborgere?

Regjeringen var raskt på ballen med å sikre en krisepakke til næringslivet. For studentene som mister ekstra inntekt, kunne det ikke vært mer urettferdig. Vi blir tvunget til å ta opp lån for å være økonomisk sikre i denne tiden. Det kan heller resultere i større økonomisk usikkerhet i fremtiden for mange.

Vi blir ikke bare behandlet urettferdig, vi blir straffet for at vi har valgt å studere.

Rachel Enstad (20).

Ikke urimelig

Det er ikke slik at vi krever å få ting gratis, vi krever det vi har rett på. Uavhengig av studentsituasjon bør vår rett til dagpenger basere seg på arbeid og inntekt. Vi som har arbeid ved siden av studiene, bidrar i tillegg til næringslivet og økonomien som regjeringen sårt ønsker å redde. De får tilbud om kompensasjon, og vi får tilbud om lån.

Det nye tiltaket viser heller ikke til noen godt gjennomtenkt løsning. Da ville det vært et bredere tilbud. Mange studenter ønsker ikke å få det resterende beløpet av studiestøtten samlet ved neste utbetaling. Slik tiltaket fungerer nå, kan ikke vi velge det selv.

Her har selvfølgelig den enkelte studenten ansvar for eget pengebruk, men det finnes vel en årsak til at summen vanligvis kommer i mindre deler.

Det er heller ikke tatt stilling til de som ikke mottar studiestøtte. Noen har valgt å studere ved siden av jobb, men har fortsatt ikke rett til dagpenger. Ikke alle vil få jobber som sikrer at de kan nedbetale ytterligere 26.000 kroner i studielån.

Hør oss

Vi er sinte, slitne, stresset og lei. Vi føler oss oversett og urettferdig behandlet. Det er vanskelig å rope høyt nok og få oppmerksomheten deres i dette informasjonskaoset. Ei heller kan vi gå drastisk til verks ved å demonstrere, da dette bryter med all fornuft.

Folk virker mer opptatt av sin rett til å dra på hytta i påsken enn studenters rettigheter til økonomisk støtte i en vanskelig og usikker tid. De siste dagene har derimot debatten om tiltakene fått mer fart, og det gir oss litt håp.

Det er vanskelig å demonstrere i stillhet, så vi håper dere hører oss: Vær så snill hjelp oss nå, og gi oss en tryggere løsning!


Fått med deg disse innleggene?


Les også

Konkurranse: Hva kan gi oss håp for fremtiden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.