Vi trenger mer enn tomme løfter og idealisme

Uten inntektene, arbeidsplassene og investeringene fra den norske petroleumsnæringen får vi ikke det grønne skiftet, skriver innleggsforfatterne.

Å undervurdere hvor viktig oljeinntektene er for Norge, vil ikke hjelpe oss ut av noen kriser.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Juni Berg-Nilsen skrev i Si ;D at dersom olje og gassnæringen skal bli likt av ungdom, bør de ta ansvar for en rask utfasing av næringen. For oss i Rogaland betyr oljenæringen mye.

Hvis Miljøpartiet de Grønne skal bli likt bedre av befolkningen, må de ta ansvar for de tusenvis av menneskene som vil bli arbeidsløse på grunn av politikken deres.

Et budsjett bygget på olje

Alle partier er opptatt av å håndtere klimakrisen. Forskjellen er at Høyre vil kutte i utslippene, ikke i utviklingen. De siste fire årene har vi sett klimautslippene gå ned i Norge og nådd det laveste på 27 år. Unntaket er Oslo, hvor det øker med MDG i spissen.

Dersom Norge kutter ut oljen, øker verdien da etterspørselen trumfer tilbydere. U-land, som trenger oljen, må rette seg til land som Russland og Saudi-Arabia som fniser dersom man nevner klimakrisen.

Gir oss mulighet

Verdens største havvindpark, som ble åpnet av Equinor, er finansiert med oljepenger. Klimafondet, investeringer på i kollektivtransport og satsing på hydrogen, alt er dekket av oljepenger.

Det Grønn Ungdom ikke skjønner, er at for å få råd til å satse grønt, så trenger vi inntektene fra oljen til å dekke det. Eller ønsker de å få råd til det ved å kutte i skole og helsetjenester?

Milan Aran (20), leder i Sandnes Unge Høyre.
Fredrik Myklebust Iversen (19), leder i Rogaland Unge Høyre.

Restriksjonene knyttet til koronautbruddet førte til en enorm nedgang i norsk økonomi. Stortinget vedtok 3 krisepakker med en svimlende pris på 310 milliarder kroner. Disse var nødvendige for å sikre at økonomien ikke kollapset.

Umulig uten oljenæringen

Uten oljen hadde vi hatt mye mindre å hente fra til disse enorme tiltakene. Hvordan vil MDG håndtere neste krise?

Hvis Grønn Ungdom vil at oljebransjen skal ta de unge seriøst, må de også sørge for å vise at de faktisk forstår den reelle situasjonen vi er i. Uten inntektene, arbeidsplassene, investeringene og innovasjonene fra den norske petroleumsnæringen får vi ikke det grønne skiftet.

Vi trenger mer enn tomme løfter og idealisme.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.