Digitalisering vil bidra til å forsterke kroppspress | Ulrikke Falch

I dag er den offentlige samtalen mye mer bevisst på kroppspress. Men nye problemer kan oppstå.

Et sted Ulrikke Falch (23) var mye da hun var 15, var kunstgressbanen på Marienlyst. Falch spilte midtstopper.
  • Ulrikke Falch
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Da jeg var 15, var jeg veldig opptatt av hvordan unge jenter ble påvirket av media og kroppspress. Jeg slet selv med spiseforstyrrelser, og jeg ønsket å finne ut hvorfor så mange jenter, meg selv inkludert, var misfornøyde med utseendet sitt.

Positiv utvikling

I dag er den offentlige samtalen mye mer bevisst på kroppspress. Det blir tatt mer på alvor, og jeg opplever at det er mye vanligere å være åpen om egne psykiske problemer enn det var før. Kanskje er det på grunn av sosiale medier?

Eller kanskje fordi vi har innsett at dette er et utbredt problem som rammer de aller fleste.

Jeg ser det også som veldig positivt at vi sakte, men sikkert inkluderer alle kjønn når vi snakker om utseende- og kroppspress, det er jo ikke noe som bare rammer jenter.

Et sted Ulrikke Falch var mye da hun var 15, var kunstgressbanen på Marienlyst. Falch spilte midtstopper.

Opprør mot digitalisering

I 15-årene blir man kanskje for første gang i livet konfrontert med at kroppen har veldig mange andre funksjoner enn bare det fysiske. Det tror jeg alltid vil være en av de store utfordringene i tenårene.

Det vil også være vanskelig å navigere seg i en virtuell verden som tallfester noens verdi med antall følgere og likes.

Sosiale medier er forferdelig avhengighetsskapende. Jeg håper og tror at den yngre generasjonen på et tidspunkt engasjerer seg i et opprør mot den økende digitaliseringen av hverdagen og mellommenneskelige relasjoner.

18. november, 2007. Ulrikkes første innlegg på trykk. Hun signerte med alder 14 år, men var i realiteten kun 11 år.

Tre kjappe med Ulrikke Falch:

Hvordan var det å skrive i Si ;D?
Å skrive i Si;D var for meg grobunnen for all min aktivisme og engasjement. Jeg fikk en plattform og mulighet til å føle meg sett og hørt, og jeg opplevde også en form for fellesskap med alle som skrev inn til Si;D. Sammen var vi provoserte, engasjerte og ville bli tatt på alvor.

Er det noe du angrer på at du skrev eller ikke skrev?
Jeg angrer litt på at jeg løy om alderen min som elleveåring. Jeg sa jeg var 14 år selv om jeg var kun var 11, og jeg sendte inn et sinnainnlegg om guttenes oppførsel i klassen. Men det ble en god historie og bestefar var forferdelig stolt og hengte opp innlegget på kjøleskapet.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?
Det er ikke bare de som har sterke meninger og som oppsøker arenaer for debatt, som har behov for å bli hørt. Jeg tror på å utvide og forbedre lavterskeltilbud hvor ungdom kan engasjere seg og reflektere over hva som opptar dem.


Her er andre Si ;D-legenders bidrag til serien «Femten i fremtiden»:

Les også

Dagens ungdom har ikke et fristed fra haterne | Siri Vålberg Saugstad

Les også

Hold motet oppe. Det vil bli bedre. | Pamir Ehsas

Les også

Vi lever som om vi har tre jordkloder | Hulda Holtvedt


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.