SiD

– Jeg lot ikke meg selv føle sorg. Noen måtte ta ansvaret i alt kaoset hjemme.

  • Hanna Skotheim, Si ;D-journalist
– Terapeuten min er opptatt av ting som skjer i hverdagen, og hva som kan trigge tanker rundt faren min. Hvis jeg er på fest kan jeg bli trigget hvis jeg ser en som lignet på han. Det skal ikke mer til, forteller «Anna» (18).

Si ;D-innlegg: «Erika» er oppvokst med en psykisk syk mor og har måttet ta voksenansvar siden hun var 10 år. Nå ønsker regjeringen å gjøre det enklere for slike som henne.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

– En dag jeg snakket med mamma på telefonen, ble jeg veldig lei meg. Hun sa hun var ensom fordi jeg og søstrene mine aldri besøker henne. Da jeg kom hjem, satt jeg meg ned og begynte å skrive i affekt, forteller «Erika» (22).

Resultatet av skribleriet ble til et innlegg i Aftenposten Si ;D. «Du er ikke her, mamma. Du er inni deg selv.» handlet om hennes psykisk syke mor.

– Mamma bor alene nå, og jeg prøver å leve mitt eget liv vekk fra henne. Jeg vet at hun er ensom, men jeg vil ikke at hun skal legge det ansvaret over på meg, sier «Erika».

Hun fikk mye ansvar allerede som 10-åring. Foreldrene hennes ble skilt, og moren tok bruddet tungt. Hun ble deprimert og var sengeliggende en god stund.

10 år gammel sto «Erika» opp tidlig for å fikse matpakke til de yngre søstrene sine.

Hun passet på at alle kom seg på skolen, og hun var i gang med middagen før moren kom hjem fra jobb.

– Jeg var lei meg for at mamma og pappa hadde gått fra hverandre, men jeg lot ikke meg selv føle sorg. Noen måtte ta ansvaret i alt kaoset, sier Erika.

Lærere burde ha sett meg

Det var da hun flyttet sammen med bare moren som 15-åring, at hun begynte å føle på mange ting. I tillegg til at hun startet å røyke og drikke, begynte hun å skade seg selv.

I dag går det opp og ned, og akkurat slik kan også forholdet til moren beskrives. Et anstrengt forhold har hun også til faren sin.

Det jeg helst vil er at vi møtes og jeg får snakke ut om ting, men jeg har problemer med å snakke med ham

– Pappa har sviktet meg en del. Jeg føler ikke at han har sett meg. Det jeg helst vil er at vi møtes og jeg får snakke ut om ting, men jeg har problemer med å snakke med ham.

– Har du fått god nok oppfølging av ulike instanser?

– På et tidspunkt ble barnevernet involvert, og da forsto jeg lite om hvilke konsekvenser evalueringene barnevernet gjorde ville få i praksis. Barn bør bli mer sett av de ulike instansene som er involvert, og det bør være generelt bedre opplæring og informasjon rundt psykisk helse. Selv kunne jeg sikkert ha blitt mer sett av lærere på skolen.

– Barn skal høres

«Erika» er en av flere som lever med en forelder som er psykisk syk, og som sliter som en følge av det. Forskning fra folkehelseinstituttet viser at det i 2011 var over 10 prosent som levde med foreldre som hadde en alvorlig grad av psykisk lidelse.

23,1 prosent levde med foreldre som hadde en moderat eller alvorlig grad av psykisk lidelse.

Samme forskning bekrefter at barn av foreldre med psykiske lidelser vil oppleve hyppigere negative hendelser i hverdagen, og at disse i sum utgjør en vedvarende og negativ belastning for barna.

  • I fjor spurte Madélene hva ungdomspolitikerne ville gjøre med ungdom og psykisk helse. Saken fortsetter under videoen:

Psykisk helse er et av flere sentrale temaer som ble lansert i Regjeringens ungdomshelsestrategi 2016–2020 i juni i år. Et viktig punkt er å være tydeligere på at kommunen har ansvar for å gi hjelp og støtte til pårørende.

– Barn som har foreldre som er syke, er også pårørende, og derfor må vi ha et opplæringstilbud som møter barn og ungdom i en slik situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Et annet viktig punkt i strategien er å tydeliggjøre barn og unges rett til medvirkning i avgjørelse som angår dem. Høie og barneministeren arbeider for at barnevernet og barne- og ungdomshelsepsykiatrien skal jobbe bedre sammen.

– Det er mange barn i barnevernet som ikke får god nok hjelp fra psykiske helsetjenester. Dette er barn som har opplevd mye vanskelig, og de må få et godt helsetilbud, sier Høie.

Barn som har foreldre som er syke, er også pårørende

I Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg» fra 2015 ble barn spurt om hvordan de blir møtt av barne- og ungdomshelsepsykiatrien. Resultatene viser at barn og unge opplever at de ikke blir lyttet til, mange får ikke spørsmål om hvorfor de har det vondt, og de opplever at de blir snakket til på en fremmedgjørende måte.

– I ungdomshelsestrategien er vi derfor tydelig på at barna skal høres, og at de skal få brukt sine ressurser. Det er noe av det viktigste vi gjør for å forebygge helseplager, sier Høie.

Mangelfull opplæring i psykisk helse

Nina Blegen, forsker og lærer i psykisk helse ved fakultet for helsefag ved HiOA mener det er viktig at voksne som er der barna er, enten om det er i skolen, i barnehagen eller andre steder, må være oppmerksomme og følge med på barnets trivsel.

– Det er også viktig at barna vet at de kan henvende seg til noen de er trygge på, om de har det vanskelig, sier Blegen.

Hun mener opplæringen i psykisk helse er mangelfull i skolen og understreker at det er viktig å ha åpenhet om ulike erfaringer knyttet til psykisk hekse og familieliv generelt.

– Mange barn tenker at slik de har det hjemme, er normalen. I tillegg lever vi i et samfunn hvor vi skal være selvstendige og hvor vi skal prestere. Da er det ikke lett å være åpen om problemene sine og bryte med det å skulle prestere. Å føle at man har det vanskelig i livet, er fortsatt knyttet til tabu, sier Blegen.

Hun har snakket med flere foreldre som er psykisk syke, og de har sagt at de er opptatt og redde for barna sine. Samtidig opplever de ikke å bli sett.

– I hjelpeapparatet opplever mange foreldre at de mest blir sett på som syke og ikke som foreldre. De som skal hjelpe foreldrene, konsentrerer seg om den psykiske lidelsen, uten å trekke inn bekymringen de har for barna sine, sier Blegen.

Oppsøkte hjelp selv

«Anna» (18) har også vokst opp med en forelder som er psykisk syk. Foreldrene hennes ble skilt på grunn av farens sykdom, noe «Anna» mener var til det beste.

– Pappa hadde problemer med å håndtere sine egne følelser, og derfor klarte han ikke håndtere både sine egne og mine følelser, sier «Anna».

Hun forteller om en far som har kalt henne for mye stygt.

– I starten var jeg veldig sint da jeg kom til mamma etter å ha vært hos pappa. Jeg endte med å ta all aggresjonen utover henne, fordi jeg aldri turte å la det gå utover pappa, sier «Anna».

For ett år siden ble 18-åringen mindre konsentrert på skolen. Hun tenkte på alt annet enn det hun skulle tenke på, og mye handlet om fortiden. «Anna» oppsøkte selv hjelp og går i dag til kognitiv terapeut.

– Hva tenker du om at du selv måtte oppsøke hjelp?

– Det er greit. Siden jeg har vært så flink til å skjule at jeg har slitt, vet jeg at det har vært vanskelig for folk å forstå at det ikke har vært så greit hjemme.
Likevel synes hun det er problematisk at mange ikke vet hvilke tilbud de har, når de har det vanskelig.

– Vi bør høre mer om psykisk helse. Jeg har ofte tenkt at ingen andre har opplevd det samme som meg. Derfor er det viktig å dele erfaringer slik at det blir mer åpenhet rundt temaet.


Flere unge har skrevet inn til Si ;D om opplevelser med foreldre . Her kan du lese flere:

Det er ikke lett å være mellomleddet i en skilsmisse, skriver Sophie (15):

Les også

«Si til mamma at du skal være hos meg på julaften»

Psykologen svarer Sophie (15):

Les også

For voksne er skilsmisse en løsning på problemene. For barna er det altfor ofte et problem uten løsning

– Da jeg var rundt fem år, tegnet jeg et bilde av deg i boken min. Som en djevel.

Les også

Slik vi kler oss ut til halloween, kler du deg ut som et menneske. Derfor er du ikke pappaen min


Negativ leveregel: «Jeg må være godt likt av alle»

Andrea Lund (20) er én av dem som føler hun må bli likt av alle og lever etter denne leveregelen.

– Det er ikke nødvendigvis sunt, sier psykolog Aksel Inge Sinding.

Hør hvilke konstruktive råd han gir henne og andre som lever etter denne regelen.

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Psykisk helse
  3. Foreldre