SiD

1 av 10 barn lever på fattigdomsgrensen. Er det virkelig fattigdomslykke? | Katja Busuttil

  • Katja Busuttil (20)

Det blir ikke lettere å løse fattigdomsproblemet om man ikke ser på det som det alvorlige samfunnsproblemet som det faktisk er. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Si ;D-innlegg: Ikke alle synes det er «deilig» å ikke bruke penger.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fattigdom er et økende samfunnsproblem i Norge som ikke bør romantiseres og forveksles med ønsket om å leve under simple kår. I Aftenpostens intervju med forfatteren Martin Nygaard 17. august ble det likevel gitt uttrykk for at fattigdom kan være veien til lykke.

Det virker som at Nygaard ikke vet hva fattigdom er. For selv om han har en inntekt som regnes som å være på fattigdomsgrensen, bor han komfortabelt på Oslos vestkant, med en formue på 9,4 millioner kroner.

Tar man turen til andre siden av Oslo, vil man møte folk som virkelig lever under simple kår, uten at de selv ønsker det.

En rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met viser at 60 prosent av barn fra området Grønland lever i fattigdom, helt ufrivillig. Dette preger ikke bare deres sosiale liv, med tanke på fritidsaktiviteter flere ikke har råd til, men også skoleresultatene, som ligger under gjennomsnittet.

Det er et luksusproblem å synes, som Nygaard, at det er deilig ikke å bruke penger.

Katja Busuttil (20) Foto: Privat

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 10,3 prosent av alle barn i Norge tilhører husholdninger som lever på fattigdomsgrensen. Jeg tviler sterkt på at det er fattigdommen som gjør disse barna og deres familier lykkelige.

Det blir ikke lettere å løse fattigdomsproblemet om man ikke ser på det som det alvorlige samfunnsproblemet som det faktisk er.

For bydelene i Oslo med høyest fattigdom preges også av mer kriminalitet og skole-dropouts – og det bærer hverken preg av lykke eller glede.


Les flere reaksjoner på intervjuet om «fattigdomslykke»:

Les også

  1. = Oslo-selger Morten Alme: Kan han ikke komme og holde foredrag om hvordan det er å være hjemløs, syk, stigmatisert og kriminalisert?

  2. Abid Raja løftet seg fra fattigdommen: – Det er ingenting som er bra med å være fattig

  3. Øystein Sandsdalen er aldri mer lykkelig enn når han spiller musikk i parken.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Fattigdom
  2. Barn
  3. Grønland