SiD

Fritidsklubbene må inn i den nye kulturmeldingen | Annenth Vijayaindra

  • Annenth Vijayaindra (17), Ungdom og Fritid
Det lokale kulturlivet for barn og unge er derfor en bærebjelke i det nasjonale kulturlivet, skriver Annenth Vijayaindra, styremedlem i Ungdom og Fritid.

Si ;D-innlegg: For første gang på 15 år lanserer Kulturdepartmentet en ny kulturmelding. I den bør fritidsklubbene prioriteres.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Lokalt og nasjonalt kulturliv er uløselig knyttet sammen. Men det er det lokale kulturlivet som får barn og unge engasjert i kultur og som skaper kulturelle aktiviteter.

Det lokale kulturlivet for barn og unge er derfor en bærebjelke i det nasjonale kulturlivet, og må prioriteres.

Sårbare for kutt

I 2014 ble kulturskolene, folkebibliotekene og fritidsklubbene definert av Engerutvalget som den kulturelle grunnmuren.

Både kulturskolene og folkebibliotekene er beskyttet av norsk lov, men fritidsklubbene er sårbare for kutt i kommunenes budsjetter år etter år.

For første gang siden 2003 utarbeides det nå en ny kulturmelding, en oversikt over status, mål og virkemidler for landets kulturpolitikk.

Tre krav

Vi i Ungdom og Fritid har tre krav til Regjeringens nye kulturmelding:

1. Den nye kulturmeldingen må si noe om hvordan den kulturelle grunnmuren, spesielt fritidsklubbene, skal og bør forvaltes i årene som kommer. Og den må også definere fritidsklubbenes rolle i den helhetlige kulturpolitikken.

2. Den nye kulturmeldingen må ta ungdomskulturen på alvor og legge til rette for denne i den fremtidige kulturpolitikken. Ungdom må få lov til å utvikle sin egen kultur i det offentlige rom på egne premisser.

3. Den nye kulturmeldingen må se på hvordan kulturpolitikken kan legge til rette for åpne møteplasser for ungdom, hvor ungdom selv kan skape og oppleve kultur. Dette må være rusfrie arenaer som baserer seg på ungdoms egen medvirkning.

Ønsker man et Norge fylt med kultur, må man først satse på den lokale unge kulturen.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Kulturpolitikk