Nøytrale Sveits forbyr nikab og burka. Det er på tide å gjøre det samme i Norge!

Plaggene er en trussel for samfunnet og likestillingen. Derfor må vi slå hardt ned på bruken av dem.

Man kan aldri vite hvem personen under en nikab eller burka er, skriver debattantene.
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

På kvinnedagen gjorde Sveits noe historisk. De valgte å forby nikab, burka og alle andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder. Dette ser vi på som en seier. Fordi heldekkende ansiktsplagg for oss er en trussel mot et trygt samfunn og ikke minst mot likestilling mellom kjønnene.

Debatten om nikab og burka har flere ganger vært oppe til debatt i Vesten. Flere land har allerede forbudt dem i det offentlige rom, og noen land, som Norge, har satt begrensninger på dem. Pr. dags dato er det forbudt å bruke disse plaggene i alle undervisningssituasjoner i Norge. Men er det nok?

Verre enn munnbind

Nikab og burka skaper store problemer for kommunikasjonen. Tenk hvor mange ganger vi har sagt «hæ?» eller «hva sa du?» til hverandre under pandemien mens vi har hatt på munnbind. En god del av kommunikasjonen er ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Nikab og burka er verre enn munnbind.

Nigisti Kuflu, leder i Follo Unge Høyre.

Plaggene dekker ikke bare munn og nese, men hele ansiktsuttrykket til et menneske. I dagens samfunn er vi avhengige av å prate med hverandre på skolen, i studier og på jobb. Hvordan skal en person som dekker hele ansiktet sitt, overleve i et slikt samfunn?

Også sikkerheten blir truet. Man kan aldri se hvem personen under en nikab eller burka er. Ja, de viser ansiktet sitt til vakter eller politi ved behov, men står det en vakt rundt hvert hjørne i helt hverdagslige situasjoner?

Handler ikke om religion

Et argument man ofte hører, er at dette er islamske plagg, og at et forbud er islamofobisk og en trussel mot religionsfriheten. Likevel er det ingenting i Koranen som sier at kvinner skal bruke hverken nikab eller burka. Hvis et forbud var en trussel mot religionsfrihet, ville ikke Den Europeiske menneskerettsdomstolen sagt det motsatte. Det gjorde de nemlig i 2017.

Farhoud Falahatimarvast, leder Bærum Unge Høyre.

Hvis forbud var islamofobisk, ville heller ikke Marokko, et land med muslimsk majoritet, forbudt å selge og produsere disse plaggene.

Ifølge Store norske leksikon er plaggene blitt brukt av islamistiske grupper og partier de siste årene. Blant annet har grupper som blant annet Taliban i Afghanistan tvunget kvinner til å bruke dem når de viser seg i offentligheten.

Muslimer, blant annet i Midtøsten, har valgt å videreføre skikken til tross for at det ikke er noe som helst i Koranen som tilsier dette. Flere muslimske lærde (også kjent som ulama) har avvist bruken av disse plaggene. Skal Norge da videreføre den?

Slå hardt ned

Det er som oftest strengt konservative muslimer og enkelte politisk-religiøse aktivistmiljøer som krever at kvinner skal bruke nikab og burka. Disse miljøene har ofte et nedlatende kvinnesyn.

Plaggene står i veien for integreringen av kvinnene som bruker dem. Og integrering er noe flere muslimske kvinner allerede sliter med – selv uten nikab og burka. Slik loven er i dag, tillater Norge et kvinnenedlatende syn. Kan vi godta det?

Vi er 100 prosent for religionsfriheten. Den holder vi begge kjær. Vi er også for likhet for loven, og når disse plaggene er en trussel for samfunnet og likestillingen, må vi slå hardt ned på bruken av dem.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.