SiD

Har politikerne kontroll?

  • Ayesha Akram (18)
    Ayesha Akram (18)
Daglig leder i Født Fri, Shabana Rehman Gaarder (t.h.), inviterte i 2018 daværende kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja til organisasjonens åpningsserenmoni.

Når statsstøtte misbrukes, svekker det mest tilliten til politikerne som bevilger pengene.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Er politikerne til å stole på? Et spørsmål mange ungdommer i min bydel sikkert har stilt seg flere ganger. Bydelen jeg bor i, Søndre Nordstrand, er kjent som en bydel med utfordringer, spesielt relatert til ungdommer som ofte føler hat fra enkelte politikere og medier.

Statsstøtte ute av kontroll

Det er fantastisk at det innvilges penger til organisasjoner som jobber med slike utfordringer. Men jeg begynner å tvile på politikere når jeg leser om organisasjonen Født Fri.

Denne store organisasjonens formål var å hjelpe unge som opplever negativ sosial kontroll. Den ble stiftet etter initiativ og med støtte fra politikere på Stortinget.

Siden 2017 har organisasjonen mottatt over 15 millioner kroner fra statsbudsjettet. De ble gransket etter varsler om ansvarsløs pengebruk. Granskingen viser at de offentlig tildelte midlene ikke kun er blitt brukt i tråd med formålet, men også til andre ting som blant annet spa og betaling for tjenester fra venner og familie.

Ayesha Akram (18).

Svekker tilliten

Dette provoserer meg enormt mye. For hvor var politikerne mens dette pågikk? Hvordan kan penger fra statsbudsjettet misbrukes i så lang tid, uten at noen legger merke til det?

Hvis dette kan skje på et så høyt politisk nivå, hva kan skje i små bydeler som min egen? Organisasjoner som jobber med samfunnsutfordringer nasjonalt og lokalt, bør selvfølgelig få støtte, men med sikkerhet om at pengene brukes rett.

Det er ekstremt viktig at de som får støtte, er pålitelige, og ikke minst at de følges opp og kontrolleres.

Pengene Født fri tilsynelatende har misbrukt, kunne endret flere ungdommers liv til det bedre, om de hadde blitt brukt til det de var ment. Derfor er det så viktig at politikere følger opp organisasjoner, slik at de ikke deler ut verdifulle midler som sløses bort.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Shabana Rehman Gaarder
  2. Statsbudsjettet
  3. Skamløse minoritetsjenter
  4. Skamløs
  5. Kulturdebatt
  6. Innvandring