SiD

Dette er starten på slutten for oljeeventyret

Si;D-innlegg: En ny, internasjonal klimaavtale har blitt banket gjennom i Paris. Den vanskelige delen begynner nå.

Vi må gå i teten og etablere oss på fremtidens fornybare energimarkeder nå, mener Hulda Holtvedt. Frank May

 • Talsperson I Oslo Grønn Ungdom
 • Hulda Holtvedt

Ambisiøse klimamål er i boks – nå har hvert enkelt land ansvar for å gjøre sitt for å nå dem. Mye tyder på at klimaavtalen er urealistisk slik den politiske situasjonen i verden ser ut må.

For selv om Paris-avtalen har store visjoner og muligenskan kategoriseres som "grønn", er majoriteten av verdens politikerefortsatt deprimerendemørkegrå. En ambisiøs klimaavtale hjelper lite så lenge politikerne ikke er villige til å gjøre grep hjemme.

Ikke et grønt lys for mer oljeboring

Planetens mest skremmende eksempel på grå politikere finner vi her hjemme i Norge. Forskere og sivilsamfunn er klare på at Paris-avtalen må bety slutten på det norske oljeeventyret. Norges regjeringspolitikere, derimot, tolker avtalen som grønt lys for mer oljeboring på norsk sokkel.

FNs klimapanel har satt opp et"karbonbudsjett" over hvor mye CO2 vi har rådtil å slippe ut i atmosfæren innenfor togradersmålet. Budsjettettilsier at minst tre fjerdedeler av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Det er ikke plass til mer norsk olje og gass i et globalt klimaregnskap.

Men til tross for at vi allerede har funnet mer olje enn vi kanbruke, fortsetter regjeringen å lete etter mer. Den norske stat investerer gigantsummer i petroleumsindustrienhvert eneste år, og mesteparten av pengene går til oljeleting. Olje— og energidepartementet er i disse dager i gang med noe som kalles 23. konsesjonsrunde. Det er en samlet utdeling av lete- og utvinningstillatelser til oljeselskaper.

I praksisbetyr 23. konsesjonsrunde, kombinert med de kraftige statlige oljesubsidiene, at norsk petroleumsindustri vil kunne fortsette som før i lang tid fremover.

Kvotesystemet er en flåsete unnskyldning

Fossilpolitikernes flåsete unnskyldning for ikke å kutte utslipp på hjemmebane kalles kvotesystemet. Det er en internasjonal ordning som gjør detmulig å kjøpe og selge "karbonkvoter". Dette betyr i praksis atu-land blir betalt for å kutte sine utslipp slik at rike land som Norge kan fortsette å forurense.

Kvotemarkedet hadde kanskje vært et effektivt virkemiddel hvis det hadde fungert. Dessverre tyder myepå at systemet er fullstendig mislykket: Kvoteprisen er latterlig lav, pengene havner ofte i feil hender og de blir sjelden brukt på klimatiltak som ikke hadde blitt gjennomført også uten kvotehandel. Summen blir at kvotesystemet i mange tilfeller gir mye mindre utslippsreduksjon enn hvis rike land hadde kuttet i egne utslipp.

Kan ungdommen redde Jorden?

Les også

Her er fire ungdommer som dro på ekspedisjon til Nordpolen tidligere i år

Ren olje finnes ikke

En annen vanlig unnskyldning for fortsatt petroleumsvirksomhet i Norge er at "norsk olje og gass er den reneste i verden". Når vi først har en verden som er avhengig av olje, er det da ikke best at den produseres på renest mulig måte her i Norge?

At norsk olje og gass er miljøvennlig er selvsagt bare tull. Det finnes ikke ”rene” fossile brensler, og olje og gassforurenser like mye uansett hvor i verden det brennes. Når oljelobbyen snakker om "ren" olje sikter de til C02-utslipp fra produksjonsprosessen, hvor Norge slipper ut bitte litt mindre enn andre oljeproduserende land.

Utslipp fra oljeproduksjonen er uansett bare en dråpe i havet sammenlignet med utslipp fra selve forbrenningen, og det er irrelevantå snakke om "ren" produksjon av noe som uansett er skittent. Målet med klimapolitikk må være å fase ut de fossile brenslene, ikke å legitimere produksjonen av dem.

Vi må gå i teten

Både regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og oljenæringen selv liker å skryte av hvordan Norges olje— og gasseksport bidrar til å erstatte kull i resten av Europa. De snakker om ”gass som brobygger til fornybarsamfunnet” og går faktisk så langt som å påstå at norsk olje og gass er en viktig del av klimaløsningen.

Kull er det mest forurensende av alle fossile brensler og genererer fortsatt over 40 % av verdens elektrisitet. Det er problematisk, og Norge kan og bør bistå Europa med renere energi. Men det eneste ansvarlige er å sørge for at energien vi leverer ikke forurenser. Vår energieksport til Europa må komme fra vann- og vindkraft, ikke olje og gass.

Det at enkelte andre land er enda skitnere enn Norge gir oss ikke rett til å legge egen miljøpolitikk på hyllen frem til verden har faset ut kull. Tvert imot må vi gå i teten og etablere oss på fremtidens fornybare energimarkeder nå. Bare slik kan Norge være et foregangsland, ikke en bremsekloss, i det globale grønne skiftet.

Tre juleønsker til vår nye klimaminister

Klimaministeren kom hjem fra Paris med relativt progressive internasjonale klimamål i bagasjen. Spørsmålet er om vi vil klare å nå dem. Her er tre ønsker, spesialdesignet for å nå togradersmålet, til vår nye klimaminister Vidar Helgesen:

 • Avlys 23. konsesjonsrunde og flytt oljesubsidiene over til fornybare sektorer.
 • Legg en konkret plan for utslippskutt på hjemmebane og slutt å skyve ansvaret over på verdens fattige.
 • Begynn en gradvis utfasing av oljeindustrien i takt med en kraftigere satsing på Europas nye fornybar-marked, med mål om å skru igjen oljekranen for godt innen 20 år.
  Klimaavtalen var en lovende adventsgave. Til jul ønsker jeg meg at Norge tar sin del av ansvaret for å følge den. For hvis ikke verdens rikeste land kan mestre å omstille økonomien sin og fase ut fossilt – hvem skal klare det da?

Det er ungdommen som skal ta ansvar i fremtiden. Her er tre innlegg som g oss håp for fremtiden:

Alle må innstille seg på endringer i hverdagen:

Les også

Her er fire miljøtips til den late studenten

Mye av Sophie Elises (20) rosablogging er blitt erstattet av innlegg om klima, flyktningkrise og netthets:

Les også

Jeg tror jeg blir tatt mer seriøst nå som jeg formulerer meg bedre

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Les mer om

 1. Klima

Relevante artikler

 1. SID

  Olje i Arktis + togradersmålet = usant | Kvam og Nøst

 2. NORGE

  Forsker: – Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås

 3. DEBATT

  Hvis man skal få verden med på den grønne skiftet, må det skje til lavest mulig kostnad. Norge ligger godt an.

 4. NYHETSANALYSE

  Vi bruker 11.000 kroner hver på julen - bryr vi oss om 15 øre dyrere bensin?

 5. KRONIKK

  En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass

 6. SID

  Vi kan og bør klare oss med mindre forbruk