SiD

Når kredittkorthuset raser

Nordmenn i starten av tyveårene skylder til sammen over én milliard kroner i inkassogjeld.

Mange unge opplever økonomiske problemer som et tabubelagt tema, derfor blir kredittkort en lettvint utvei for noen, skriver Ingrid Marie Hildrum (18). Fotolia/NTB Scanpix

Stadig flere unge havner i uhåndterbar gjeld grunnet uvettig handel på kreditt. Opptrer kreditorene uforsvarlig, eller er det den oppvoksende generasjons mangel på kunnskap, erfaring og selvinnsikt som er årsaken til problemet?

Mistet kontrollen

Betalingsanmerkninger, inkassosaker og tung gjeld er en økende trend i befolkningen. Andelen unge med ubetalt forbruksgjeld har steget kraftig de siste årene. Nordmenn i starten av tyveårene skylder nå til sammen over én milliard kroner i inkassogjeld. Tusenvis av unge i etableringsfasen har fullstendig mistet kontrollen over privatøkonomien, som følge av overforbruk over lengre tid.

Tusenvis av unge i etableringsfasen har fullstendig mistet kontrollen over privatøkonomien.

Gjelden skyldes ikke kun boligkjøp og nødvendige investeringer, men også i høy grad forbrukslån. Det er blitt langt vanligere og "koste på seg" et forbruk, som ikke står i stil med inntekt og oppsparte midler. Dessverre innser ikke alle realiteten før det er for sent.

Et samfunnsmessig problem

Mange unge opplever økonomiske problemer som et tabubelagt tema. For noen blir kredittkort derfor en lettvint utvei. Det fører imidlertid til at situasjonen ofte går fra vondt til verre. Resultatet er inkassokrav og betalingsanmerkninger, som setter stopper for mulighet til å komme inn på boligmarkedet, eller til å tegne juridiske avtaler.

Personer som opparbeider seg gjeld står selv ansvarlig for sine ukloke avgjørelser. Antallet som feiler økonomisk er likevel så høyt, at det er blitt et samfunnsproblem. Disse mange enkelttilfellene utgjør til sammen et usikkert moment for den nasjonale økonomien, og kan bli kostbare for staten dersom adferden fortsetter.

Med finanskrisen sterkt i minne er det god grunn til å rope varsko. Skal myndighetene se på at stadig flere havner i den økonomiske grøften, eller bør de gjøre et forsøk på å endre utviklingen?

Inn i skolen

Variasjonene er store når det kommer til hva unge har av kunnskap og erfaringer rundt privatøkonomi. Ikke alle kan vise til god opplæring i hjemmet. Hvorvidt enkelte ungdommer har innsett forholdet mellom inntekter og utgifter, er vanskelig å måle. Holdninger til økonomi er i stor grad arvelige, og mange risikerer å pådra seg problemer fordi de tar etter foreldrenes forbruksmønster.

Med finanskrisen sterkt i minne er det god grunn til å rope varsko.

For at ikke informasjonskløften mellom barn fra ulike familier og samfunnslag skal bestå, bør politikerne satse sterkere på grundig opplæring i grunnskolen. Både foreldre og barn må inkluderes i bevisstgjøringen av økonomiens betydning. Det kan gi gode resultater innen forebygging av økonomiske problemer.

Unge må forstå virkeligheten

Gjennom undervisning i budsjettering og planlegging vil norske ungdommer bli flinkere til å disponere egne penger. Unge mennesker må forstå viktigheten av det å betale utgifter fortløpende og å sette til side midler for vanskeligere tider. Holdningsskapende arbeid vil kunne utruste morgendagens voksne til å motstå fristelser og kortsiktig bruk av penger, slik at de blir ansvarsbevisste borgere.

Økt kunnskap om betydningen av nøysomhet vil hindre at færre unge faller i luksusfellen. Satsing på dette området er vel investerte skattepenger!

Les også

Økonomi er et fremmedspråk

Les også

Gjeld bør ikke alltid betales

Ingrid Marie Hildrum (18)

Relevante artikler

 1. FAMILIE OG OPPVEKST

  Hvor tidlig bør du snakke med barna dine om økonomi? Her er ekspertrådet som kanskje vil forbløffe

 2. FAMILIE OG OPPVEKST

  Her bor noen av Norges dårligste betalere

 3. BOLIG

  – Flere bør gjøre som Tina, sier banksjefen

 4. FAMILIE OG OPPVEKST

  Helse og privatøkonomi er tett knyttet sammen. Lillian Wicklund brukte penger for å fylle et tomrom i livet.

 5. SID

  Man bør forstå sin egen skattemelding. Men det gjør ikke jeg

 6. NORGE

  Unge har 235 millioner i inkassogjeld