SiD

Slipp Mary Jane fri!

Vi må tørre å få liv i cannabisdebatten igjen, før den går opp i røyk.

afp000638893-CbMDGg0y8Z.jpg Pavel Bolotov

Det er nå 48 år siden FNs narkotikakonvensjon bestemte seg for å forby bestemte psykoaktive stoffer. På tross av kraftig kritikk i ettertid, står konvensjonen fortsatt i de fleste land, deriblant Norge.

Hensiktsløs ruspolitikk

Når en av tre fengselsinnsatte soner for narkotikabruk som hovedlovbrudd, vet vi at Norge fører en mislykket rus— og omsorgspolitikk. Rusavhengighet er en sykdom, ikke en kriminell handling.

Lovforbudet mot produksjon, omsetning og oppbevaring av cannabis er basert på fordommer, og virker ikke etter hensikten. Erfaringer fra en rekke land og delstater viser at lovregulering har liten eller ingen effekt på bruk av narkotiske stoffer. Samtidig medfører et lovforbud store kostnader for myndighetene og enkeltmennesker.

I 1991 var straffesaker med narkotikamisbruk 21 prosent. I utgangen av 2008 var det hele 47 prosent - altså dobbelt så mange. De fleste ble tatt for konsumering av cannabis. Alt dette på tross av at Norge fører en offensiv ruspolitikk – der alle tenkelige rusmidler er forbudt.

Flere i Norge enn Nederland

Vi ser at resultatene derimot er svært positive i land som fører en humanliberal og progressiv ruspolitikk, som for eksempel Portugal og Nederland. Vi hører ofte at hvis et rusmiddel blir legalisert, vil konsumet øke betydelig. Det som egentlig skjer, og som skjedde i Nederland og Portugal, er at konsumet øker i noen måneder og deretter avtar kraftig. Bruken har altså hatt en betydelig reduksjon.

Hele en av tre nordmenn har prøvd cannabis, på tross av at vi har et strengt forbud. Til sammenligning har kun i overkant av en av ti prøvd cannabis i Nederland, der rusmidlet er legalisert.

Hele en av tre nordmenn har prøvd cannabis, på tross av at vi har et strengt forbud. Til sammenligning har kun i overkant av en av ti prøvd cannabis i Nederland, der rusmidlet er legalisert. Er det tilfeldig? Neppe.

En unyansert debatt

Ulovlig omsetning gir ikke samfunnet noen reguleringsmuligheter annet enn straff ved overtredelse. Regulert omsetning vil gi anledning til å bestemme når og hvor omsetningen skal foregå, samt hvem som får kjøpe. I tillegg kan omsetningen avgiftsbelegges for å kompensere samfunnet for kostnader som følge av bruken.

Dette gjøres i dag, med god grunn, ved omsetning av alkohol og tobakk. Regulert omsetning vil få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet, samt forhindre at barn og ungdom havner i kriminelle miljøer.

Cannabis er også langt mindre vanedannende og skadelig enn alkohol og nikotin, og derfor er det paradoksalt at de sistnevnte er lovlig, men ikke cannabis. Cannabisdebatten har lenge blitt preget av fordommer, manglende kunnskap og urealistiske nullvisjoner.

Det er på tide at politikerne tør å få liv i debatten igjen. Slipp Mary Jane fri!

Rang Abdullah (17)

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Hun døde av narkotika. Nå jobber moren for å legalisere alle rusmidler.

 2. SID

  Det er ikke filosofisk svada, men sunn fornuft å legalisere rusmidler

 3. SID

  Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter

 4. KRONIKK

  Ruspolitikken er en krevende balansegang

 5. POLITIKK

  Venstre-forslag om narkomonopol får støtte fra justisministerens høyre hånd

 6. DEBATT

  Forbudstilhengerne har gått tom for argumenter