Salget av nye personbiler på historisk høyt nivå

2016 ble et veldig godt salgsår for nye personbiler i Norge, med 154.603 kjøretøy. Bare jappeårene 1985 og 1986 kan vise til høyere tall.

MINDRE BILER: Statistikken viser at kvinner i langt høyere grad enn menn velger små biler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken følger salget og slipper hver måned det som er de offisielle tallene for bilsalget i Norge. Nå har de sett bak tallene fra i fjor.

Ikke overraskende kjøper stadig flere biler med den som kan kalles en moderne drivlinje, som ladbare hybrider og til tross for at elbilsalget sank en smule i fjor, så er det fortsatt høyt sammenlignet med alle andre land. Men en ting sitter ifra gammelt av, kjønnsfordelingen når det kommer til bilens størrelse.

– Det følger i stor grad det gamle mønsteret med småbil til kona og stor bil til mannen. Dette henger trolig sammen med at det fortsatt en overvekt av menn som er mest interessert i bil. Bil er nok fortsatt mannens domene, tror Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

UFORUTSIGBART: Liten forutsigbarhet og store endringer i næringspolitikk, bilavgifter og norsk økonomi har medført store utfordringer for bilbransjen.
Les også

Salget av dieselbiler faller

Stor bil til ham, liten til henne

I småbilsegmentet selges det dobbelt så mange biler til kvinner som til menn, også i kompaktsegmentet er det flere kvinner, selv om differansen er mindre her.

Blant SUV-ene er det en overvekt menn.

Les også

Hva skal den selvkjørende bilen gjøre hvis noen må dø?

SUV: Til tross for at mange kvinner velger de mindre bilene, forteller Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken at SUV-er er det mest populære segmentet for begge kjønn.

– Samtidig ser vi at det er mange kvinner som kjøper SUV, det er det segmentet, totalt sett, som er mest populært, også hos kvinner. Her er vi foran resten av Europa, men de kommer etter, der er det nå færre som velger stasjonsvogn, mens SUV-er er i vekst.

Thorsen legger til av mange av bilene i kategorien SUV ikke er firehjulstrekkere, så det er ikke terrengegenskaper som teller, men at folk ser ut til å like biler der man sitter høyt, som er enkle å komme inn og ut av.

Les også

De viktigste bilnyhetene i 2017

EN MANNEBIL: Store, ladbare, SUV-er velges av menn.

Bensin er førstevalget

Når det gjelder drivstoff, er bensin førstevalget. Nær 50 prosent av kvinnene valgte bil med bensinmotor, noe som har en sammenheng med at de aller fleste småbiler som selges, går på bensin. Prosentdelen hos menn er noe lavere, 36,5.

ELEKTRISK: Liten nedgang i rene elbiler, stor økning for ladbare hybrider. Hel- eller delelektriske biler har en samlet markedsandel på 40,2 prosent.

Annetvalget er ulikt. Her velger kvinner elbil, menn diesel.

– Det følger det samme mønsteret. Mange av disse bilene er småbiler og kompaktbiler. I tillegg kan det tenkes at jenter er mer praktisk anlagt, kanskje er de også mer miljøbevisste.

Når menn velger bil nummer to, blir det diesel. Mens andelen menn som velger ladbare hybridbiler, er omtrent dobbelt stor som den er blant kvinner. Her er noe av forklaringen at mange av disse er relativt store SUV-er, som er mennenes domene.

– Men det er en endring, flere kvinner står som eiere av bilen enn tidligere, sier Thorsen.