Reglene for å kjøre med tilhenger ble endret i fjor. Men kan du dem? Ta testen.

Hvor fort kan du egentlig kjøre med tilhenger nå?

Å kjøre med tilhenger er ikke alltid rett frem. Vi har laget en quiz hvor du kan teste kunnskapene dine.

I fjor kom regelendringene for å kjøre med tilhenger og campingvogn.

Den store fartsforskjellen mellom biler med og uten henger var med på å skape farligere situasjoner i trafikken. Derfor ble reglene endret, ifølge Samferdselsdepartementet.

Tidligere var det kun tilhengere med bremser som kunne kjøre i inntil 80 km/t. Nå gjelder det alle tilhengere.

De nye reglene

  • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
  • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (såkalt Tempo 100-godkjenning)

Statens vegvesens nettsider har de utformet en kalkulator som viser om du kan få godkjenning til å kjøre i 100 km/t med tilhenger. Det er krav til både bil og tilhenger angående vekt, bremser og EU-kontroll.

Ta tilhenger-testen

Lyst til å teste kunnskapene litt mer?