Ny bil: Skal du leie, lease eller abonnere? Her er ekspertenes tips.

Tre spørsmål kan gi deg svar og en pekepinn på hvilken løsning du bør gå for.

Mens man tidligere var man vant til å eie egen bil, åpner utviklingen i teknologien i dag for andre måter å skaffe seg bil på. Vi har bedt to eksperter om å redegjøre for noen av fordelene og ulempene ved de ulike alternativene.
 • Ingrid Emilie Thoresen Bakker

Om man ikke ønsker eller har anledning til å kjøpe en egen bil, eller trenger bedre tid til å bestemme seg, finnes det flere alternativer å velge mellom. Leasing, bilabonnement, korttidsleie og bildeling er blant dem.

Med de ulike formene følger både fordeler og ulemper, og det kan være vanskelig å finne ut hva som passer for deg og din familie.

Ekspertens råd: Gjør en behovsanalyse

Hvilken løsning bør man gå for? Det finnes ikke ett klart svar på hva man bør velge, som gjelder for alle, understreker Thomas Iversen i Forbrukerrådet og TV2s bilekspert Benny Christensen. En er nødt til å tenke gjennom hvilket bilbehov en selv har.

Men svarene på disse spørsmålene kan hjelpe deg på vei, tipser de:

 • Hvor ofte er du avhengig av å ha bil tilgjengelig?
 • Hvor mye evner du og er villig til å betale per måned for bilen?
 • Hva du skal bruke bilen til? Tenk også på antall seter, lastekapasitet, tilhengerfeste og hjuldrift.
Å kjøpe en ny bil er en stor investering, påpeker TV2s bilekspert Benny Christensen: – Mange låner penger for å gjøre dette. Dessuten finnes det en usikkerhet rundt annenhåndsverdi og et lite forutsigbart bruktbil-marked.

Leasing

Leasing innebærer at du leier en bil for en nærmere tidsbestemt periode, ofte tre–fire år, før bilen leveres tilbake.

Fordeler:

 • Du får en helt ny bil, som ikke er brukt av andre.
 • Du har forutsigbare månedskostnader.
 • Du slipper å finansiere bilen eller ta opp lån for å kjøpe bil.
 • Du trenger ikke tenke på verditap.

Ulemper:

 • Leasing er ofte dyrere enn å eie bil. Du har en ny bil i den perioden avskrivningen er som «tøffest». Det betaler du for.
 • Når leasingperioden er over, må du levere tilbake bilen og «starte på nytt».
 • Hvis man vil si opp leasingavtalen før tiden, må man som regel betale et bruddgebyr på inntil seks månedsleier. Startleien vil også normalt gå tapt.
 • Du må forholde deg til en definert kjørelengde og betale ekstra om du kjører over avtalt lengde.
 • Du kan bli ansvarlig for slitasje utover det normale ved endt leasingperiode. Hva som er normal slitasje, varierer noe.
– Nå man regner på de årlige utgiftene ved å eie bil og særlig hvis du ikke må låne penger til den, vil summen av kostnader inkludert estimert verdireduksjon føre til at leasing blir mer kostbart. Likevel vil leasing kunne være fornuftig da du slipper å ta risikoen for høyere verdireduksjon enn vanlig, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver og leder for arbeidsgruppen Bil & Motor i Forbrukerrådet.

Passer best for: De som vil ha et forutsigbart og enkelt bilhold, som ikke har oppstartskapital, eller de som vil ha ny bil, men ikke vil eie den.

Passer ikke for: De som stadig har endrede bilbehov, som synes det er svært viktig å eie bilen selv, som ikke kan planlegge bilbehovet sitt flere år frem i tid eller som bruker bilen hardt.

Bilabonnement

Dette minner om leasing, men gir deg mulighet til å skaffe bil i en kortere periode. Man betaler en fast månedspris for å abonnere på bil.

Fordeler:

 • Mer fleksibilitet enn ved tradisjonell leasing og kortere bindingstid.
 • Du slipper å tenke på egenkapitalen som trengs når du skal kjøpe bil eller startleie ved leasing.
 • Du trenger ikke tenke på verditap ved et eventuelt salg.
 • Som regel er de fleste tjenester inkludert i bilabonnementet, unntatt drivstoff, bompenger og parkering.

Ulemper:

 • Du må ofte forholde deg til en definert kjørelengde og må betale ekstra om du kjører over avtalt kjørelengde.
 • Hvis du feilberegner bruken, vil korttidsleie bli dyrere enn leasing.
 • Husk at du fort blir ansvarlig dersom bilen blir brukt hardt og får skrammer.

Passer best for: De som trenger bil for kortere perioder og vil ha et mest mulig enkelt og fleksibelt bilhold.

Passer ikke for: De som vil eie bilen sin selv, har et langsiktig perspektiv på bilholdet eller som ikke har kontinuerlig behov for bil.

Korttidsleie

Denne løsningen åpner for å skaffe bil for en enda kortere periode enn ved månedsleie, gjerne i noen dager eller timer. Firmaer gir kunder som regel appstyrt tilgang til bil. Ofte, men ikke alltid er dette stasjonsbaserte tjenester der bilene står parkert på gitte steder.

Fordeler:

 • Svært fleksibelt. Du slipper alt ansvar rundt det å eie bil.
 • Profesjonelle utleiere har ofte nye, sikre biler og gode systemer for booking og håndtering.
 • Du slipper å ta opp lån for kjøpe bil.
 • Du trenger ikke tenke på verditap.

Ulemper:

 • Kan være knapphet på biltypen du vil ha eller trenger ved høytider og andre travle tider.
 • Om du feilberegner bruken, så vil korttidsleie bli dyrere enn både månedsleie og leasing.
 • Du blir fort ansvarlig om bilen blir brukt hardt og får skrammer.

Passer best for: De som bare trenger bil i korte perioder eller av og til.

Passer ikke for: De som kjører mye og som er helt avhengig av «riktig» bil.

Bildeling

Bildeling ligner korttidsleie, men ofte er det privatpersoner som leier ut egne biler. Kunden kan hente og levere bil gjennom en app. Mange av bilene kan også låses opp med appen, slik at du slipper å hente nøkkel.

Vi har tidligere skrevet om Charlotte Krog som har inntekter på rundt 100.000 kroner ved å dele bilen sin med andre.

Fordeler:

 • Stor grad av fleksibilitet. Et vidt spenn av biler å velge mellom, i ulike prisklasser. Kan ofte være billigere enn korttidsleie.
 • Du slipper å ta opp lån for kjøpe bil.
 • Du trenger ikke tenke på verdifallet ved eventuelt salg.

Ulemper:

 • Du må finne rett bil, når det passer for deg.
 • Ofte kan det være begrensninger for hvor langt du kan kjøre.
 • Du har som regel ikke en profesjonell aktør å forholde deg til, men en privatperson. Tillit begge veier er svært viktig.
 • Noen ganger kan bilene som er eid av private, ha skavanker som ville blitt luket bort hos profesjonelle, eksempelvis startvansker i kulden for større varebiler. Hos et firma er bilene ofte i mye hyppigere bruk, noe som sikrer at batteriet ikke lades ut på samme måte.
Charlotte Krog driver med bildeling. Her låser hun opp privatbilen sin ved bruk av en app.

Passer best for: De som bare trenger bil av og til, for eksempel til helgetur, IKEA-besøk, flytting og så videre.

Passer ikke for: De som trenger bil i det daglige og som trenger en bestemt biltype som for eksempel pickup eller syvseter.