Slik gjør du båten vinterklar

Moderne båter blir stadig mer avanserte, men fortsatt er det mye du kan gjøre selv.

SPYL: Ikke vent til skjellene og groen tørker før du spyler båten. Gjør det med det samme båten er oppe av vannet. Da er det nemlig lettere å få av.

Av årets båtsesong er det snart bare minnene igjen. Men før båten legges i opplagskrybben, eller fortøyes for siste gang, bør du ta deg tid til litt enkelt vedlikehold for å gjøre båten klar for vinteren – og for å komme raskere på sjøen til våren igjen.

Fortsatt er det mye du selv kan gjøre, om ikke feilene er alvorlige.

— Avanserte produkter

— Det er store forskjeller på nye og gamle båter med tanke på hvor mye du kan gjøre selv. Men ofte er en kombinasjon av å sette bort jobben og egeninnsats en fornuftig vei å gå, sier Thomas Brauner, daglig leder ved La-Sa Båt og Motor i Oslo.

AVANSERTE: – Fortsatt er det mye man kan gjøre selv, men moderne fritidsbåter er avanserte og trenger også kvalifisert service, sier Thomas Brauner som er daglig leder hos La-Sa Båt og Motor.

Blant norske båteiere er det tradisjon for til en stor grad å selv ta seg av vedlikeholdet på båten.— Ofte ser vi dessverre at mange glemmer at dette er teknisk avanserte produkter på linje med en nyere bil. Det kreves spesialverktøy for blant annet å kunne lese av feilkoder. Det hender også at produsenten har tilbakekallingsaksjoner, forbedringer eller oppdatering av programvare som man kan gå glipp av om man ikke bruker et autorisert verksted. Det vil få konsekvenser over tid, med unødvendig dyre reparasjoner og i verste fall driftsstans, sier Brauner.

Men han er enig i at det også er mye båteieren selv kan gjøre før båten legges i opplag.

Les også

Dette irriterer bileiere mest

Ikke la skjell og groe tørke

– Det første man bør gjøre når båten er tatt opp av vannet, er å spyle over den med en høytrykksspyler. Ta også med drev og undervannshus på utenbordsmotorer, sier Brauner.

SKADER: Sjekk propellen grundig for skader. En skadet propell fører til ubalanse som igjen gjør skade på lagre. Offeranoden rundt propelleraksen skal byttes hvert år.

Han advarer mot å la skjellene og groen tørke før man spyler og vasker båten.– Da setter det seg skikkelig fast. Om du spyler før skjellene og groen får tid til å tørke, løsner det mye lettere, sier han.

Med båten på land, og med renspylt bunn og drivverk, bør du ta deg tid til å se etter skader. Pass spesielt på at propellen eller propellene er uskadede.

– Dersom man har vært borti noe med propellen og den har fått en skade, må den repareres. Kjører du med en skadet propell, vil det føre til ubalanse, som igjen vil ødelegge lagre og simringer innover i drevet/undervannshuset. Ta også av propellen og skift offeranodene som sitter ved propellhuset. Disse skal skiftes hvert år, mens anodene på båten skiftes etter behov, forklarer Brauner.

På båttur med barn?

Les også

Slik blir seilferie med barn en suksess

Smør opp kontaktene

Om bord i båten bør du støvsuge og rengjøre. Det gjelder også motorrommet. I et rent motorrom er det lettere å oppdage lekkasjer.

KORREKT SPENNING: Har du en innenbordsmotor, bør du gå over remmene og sjekke at de er i orden og har rett spenning.

Har båten din innenbordsmotor, bør du sjekke alle kontakter for irr, og smøre dem opp med fett laget for oppgaven.I tillegg bør du sjekke at impelleren, (rotor/løpehjul), ikke er slitt.

— Det er lurt å kunne skifte impelleren selv. Ryker den når man er ute til sjøs, har man et problem om man ikke har trent på å bytte den. Et avdragerverktøy er det beste når du skal ha impelleren ut av impellerhuset, men to skrutrekkere gjør også jobben. Men pass på at du ikke lager hakk inne i impellerhuset, noe som igjen kan skade den nye impelleren. Når du igjen skal skru lokket på plass, bytter du o-ring og har fett på skruene, sier Brauner.

Oljeskift kan du gjøre selv

- Motorolje og olje på drevhuset kan du også bytte selv, men du må passe på at du bruker olje med spesifikasjonene som produsenten oppgir. Mitt råd er å alltid bruke originale reservedeler og originalt oljefilter, sier Brauner.

FILTER: Olje og filter kan du fint skifte selv, men bruk originaldeler og pass på at oljen har spesifikasjonene motorprodusenten oppgir.

Når du tapper oljen fra drevhuset, må du se etter at oljen ikke er misfarget.— Om oljen er grå eller hvit, er det vann i den, og da må fagfolk inn for å tette lekkasjen. Svart olje er heller ikke bra, det tyder på at kløtsjen slurer. Er det metallspon i oljen, må man også oppsøke hjelp. Dette er lurt å gjøre på høsten, ikke minst fordi man da også kan unngå følgeskader, sier han.

På påhengsmotorer kan man også lett bytte oljen i girhuset selv, men husk skru opp ventilasjonsskruen. Gjør du ikke det, renner ikke oljen ut. Når du så skal fylle olje, skal du fylle til det renner ut av ventilasjonsskruen og stenge denne før du skrur igjen bunnpluggen. Da blir oljestanden korrekt.

Pass også på at du sjekker splinten til propellen, og at du smører opp overføringer og bruker en fettpresse på smørenipler.

Topplad også batteriet før vinteren, og koble det fra. I løpet av vinteren bør du vedlikeholdslade batteriet et par ganger.

Kunne du tenke deg flytende bolig? Sjekk denne

Drener drivstoffsystemet

SKIFTE: Det er lurt å kunne skifte impeller. Pass på at du ikke lager hakk i impellerhuset når du tar den ut, fordi det vil ødelegge den nye impelleren du setter på plass. Bytt også o-ring på lokket over impelleren, og sett skruene inn med fett slik at de ikke setter seg.

Drivstoffsystemet må man også sjekke før båten settes bort for sesongen. Se etter urenheter og forurensning i filtre, og drener dieselfilteret på båter med innenbordsmotor. — Kommer det ut urenheter når du drenerer, bør du kjøre båten en liten tur, og så drenere på nytt. Om det fortsatt er urenheter i filteret, har du høyst sannsynlig forurensninger på tanken, sier Brauner.

Han oppfordrer også til å undersøke alle remmer, løpehjul og spennhjul for skader og om de har korrekt spenning. Informasjon om hvor stramme remmene skal være, står i instruksjonsboken til motoren.

Doble slangeklemmer

Samtidig bør du sjekke båtens skroggjennomføringer. Slangene som er koblet til gjennomføringene, skal ha doble slangeklemmer. Om klemmene til kraner og gjennomføringer er irret eller skadet, bør du bytte dem ut – og uansett bør du bytte dem hvert tiende år.

Hvis båten skal på land, og ikke er avhengig av lensepumper, bør du også koble fra plusspolen på batteriet og måle syrevekten dersom du har et litt eldre batteri. Batteriet bør lagres tørt og svalt.

Les også

«Youngtimere»: Bilene som kan bli pengemaskiner

Pass på frosten

Mange båter ligger ute om vinteren. Pass på at du bygger et telt over båten slik at vann og snø kan skli av. Husk lufting i teltet for å unngå jordslag på tekstiler om bord.

UTENBORDSMOTOR: Ta av lokket på påhengsmotoren og sjekk at det ikke har kommet skitt inn i drivstoffilteret. Pluggskift er også smart å gjøre når motorlokket er av. Pass også på at du bytter giroljen.

I tillegg må du sikre deg at toalett og vanntanker ikke fryser gjennom vinteren. Det samme gjelder kjølesystemet i motoren.— Mål frysepunktet på kjølevæsken, og bytt det ved jevne mellomrom. Kjølevæsken mister viktige egenskaper om den blir for gammel. Akkurat på dette punktet vet vi at det slurves mye. Samtidig er det viktig å bruke riktig kjølevæske på de forskjellige motorene. Om motoren har saltvannskjøling, bør du også skylle igjennom systemet med ferskvann før du kjører igjennom med frostvæske, sier Brauner.

— Noen motorer bør dreneres slik at man får ut alt ferskvann før man kjører igjennom frostvæsken. Om termostaten ikke åpner når man kjører igjennom frostvæsken, vil systemet etter termostaten fortsatt være fylt med fersk-/saltvann, derfor bør motoren være god og varm før du skyller igjennom med frostvæske. Alt dette er lurt å gjøre før du setter bort båten.

Det siste rådet fra den erfarne båtmekanikeren er å lese instruksjonsboken.

— I den står alt du trenger å vite om hva du selv kan gjøre, hva du bør gjøre, og hvor de ulike komponentene er. Usikre båteierne råder jeg til å ta kontakt med et verksted. Da er man helt sikker på at jobben blir korrekt utført, sier Brauner.

Fått med deg disse?

Solgte huset for å bo i båt