Norske dieselbiler har opptil 20 ganger høyere utslipp

En rapport fra Trafikkøkonomisk institiutt (TØI) slår fast at dieseldrevne biler i Norge har langt høyere utslipp enn typegodkjenningen tilsier.

KRAFTIG ØKNING: Tall fra TØI viser at utslippene fra biler som tilfredsstiller Euro6-normen, øker kraftig ved bykjøring og når det er kaldt ute.

– Når man bruker en realistisk kjøresyklus, viser målingene våre at personbiler som tilfredsstiller Euro 6, ligger fire til 20 ganger høyere i utslipp av NOx enn kravet til typegodkjennelsen, sier Rolf Hagman til oss.

Han er forsker ved TØI og har siden 2011 ledet den norske forskningen på utslipp fra kjøretøy.

Fått med deg denne?

Kraftig økning

Det er spesielt ved bykjøring og når det er kaldt ute, at utslippet skyter i været.

Ifølge rapporten øker utslippet av NOx fra godkjenningskravet på 0,08 gram per kilometer til 0,35 gram per kilometer ved køkjøring i byen om sommeren og i 23 varmegrader.

VOLKSWAGEN: Miljømyndighetene i USA har varslet en bot på opptil 150 milliarder kroner for jukset, mer enn Volkswagens samlede driftsoverskudd i fjor.

På vinterstid er økningen enda større. Ved minus syv grader øker utslippet av NOx til 0,95 gram per kilometer ved køkjøring i bytrafikk.Men det er ikke bare utslippet av NOx som er høyere enn myndighetskravene i disse to kjøresituasjonene. Også utslippet av CO2 øker kraftig. Grensen på 118 gram per kilometer overskrides med henholdsvis 69 gram (sommer) og 101 gram (vinter).

Det misforholdet som eksisterer mellom utslipp ifølge typegodkjenningen og i virkelig trafikk, er noe som både myndigheter og bilfabrikanter må ta tak i

– Stort problem

Hagman mener at det er viktig at bilprodusentene nå gåes etter i sømmene.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å noe om biler i Europa er utstyrt med de samme programmene som er avslørt i USA, men det misforholdet som eksisterer mellom utslipp ifølge typegodkjenningen og i virkelig trafikk, er noe som både myndigheter og bilfabrikanter må ta tak i, sier han.

Han understreker at lokal luftforurensning er et stort helseproblem som det er vanskelig å få bukt med dersom utslippene er mange ganger høyere enn hva som er forutsetningen.

Alt om utslipsskandalen:

Åtte spørsmål og svar om Volkswagen-skandalen

Minst 27 delstater med i Volkswagen-gransking

Koster Volkswagen dyrt