Motor

I dag endres reglene for EU-kontroll: Dette betyr det for deg.

– Baksiden av medaljen er at kontrollene nok vil bli noe dyrere, mener NAF.

NYE EU-REGLER: Fra 8. februar gjelder nye regler for EU-kontroll. Det innebærer at du slipper å sjekke registreringsskiltet for å vite når bilen skal inn på EU-kontroll.
  • Ingrid Emilie Thoresen Bakker

Fra fredag av er det ikke lenger slik at siste siffer i registreringsnummeret bestemmer når bilen skal inn på kontroll. Nå kan du selv bestemme når du vil gjennomføre EU-kontroll på bilen din.

... Så lenge bilen blir godkjent før fristen, vel å merke.

Kontrollintervallene er de samme som tidligere. Det betyr at personbiler som regel skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kilo skal inn hvert år.

Men selv om de nye EU-reglene trer i kraft allerede i dag, betyr ikke det at du nå plutselig får en ny frist å forholde deg til.

Den kontrollfristen du har på bilen din i dag gjelder nemlig inntil du har gjennomført neste EU-kontroll. Deretter vil du få en ny frist basert på den datoen du gjennomfører hovedkontrollen.

Les også

Hva er «grunn nok» til å snu barna i bilen før de fyller fire? Vi har spurt ekspertene

ØKNING I PRIS: Ifølge Nils Sødal i NAF vil den nye, fleksible ordningen gi bedre kontroller. Men den kan også gjøre kontrollene dyrere, tror han.

EU-kontrollen kan bli dyrere

I prinsippet er ordningen med fleksibilitet fin, mener Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Baksiden av medaljen er at kontrollene nok vil bli noe dyrere, sier han.

Dette er fordi de nye reglene stiller strengere krav til personellet som utfører EU-kontrollen, i form av egenopplæring og personlig godkjenning, forklarer han.

– EU-kontrollene vil gjennomføres mer profesjonelt og man vil få mer like rutiner og trafikksikre kontroller i de ulike kontrollorganene. Men dette betyr at det vil brukes mer tid på strengere rutiner og innrapportering, samt at kontrollorganene må skaffe nytt, kostbart vekstedsutstyr.

– Hvor mye prisene øker, vil nok variere fra aktør til aktør, men det er snakk om noen få hundrelapper, sier Sødal.

Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges bilbransjeforbund, slår også fast at det vil bli prisøkninger på grunn av de nye kravene som stilles. Men nøyaktig hvor mye prisene vil øke, er vanskelig å si, mener han.

– Timeprisen på en mekaniker er annerledes i Oslo og utenfor Oslo, og selv om man bruker like mye tid på en kontroll, vil prisene være forskjellige.

Les også

Dette irriterer nordmenn seg mest over i trafikken, ifølge fersk undersøkelse

Får ikke utvidet frist dersom bilen ikke blir godkjent

Før fikk man et purrebrev fra Statens vegvesen når kontrollfristen var utløpt, med en ny frist å forholde deg til. Nå er det slutt på det.

– Man må være oppmerksom på at tidsfristen for etterkontroll av bilen er blitt strengere med de nye reglene, sier han.

I den nye ordningen er fristen endelig. Om bilen ikke blir EU-godkjent, betyr det at du ikke lenger får to måneder på deg til å utbedre eventuelle feil før en etterkontroll.

– Det er fort gjort å få dårlig tid. Derfor er det viktig å beregne god nok tid til både kontroll, eventuell reparasjon og eventuell etterkontroll, påpeker Sødal.

TO MILLIONER EU-kontroller: Hvert år gjennomføres det over to millioner EU-kontroller i Norge. Nær halvparten glemmer fristen, ifølge Statens vegvesen.

Er du usikker på kontrollfristen for bilen din? Den finner du enten på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll eller på denne siden.

I tillegg finnes det en del varslingstjenester man kan melde seg på, slik at man får beskjed i god tid før bilen skal på kontroll.

PÅMINNELSE: Du kan sjekke kontrollfristen for bilen din på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll. Veivesenet vil også sende ut et påminnelsesbrev to til tre måneder før den endelige fristen for EU-kontroll. Men husk at du har en endelig frist å forholde deg til. Hvis bilen ikke blir EU-godkjent, får du ikke lenger to måneders utsettelse.
Les også

Bilen har ikke rørt seg en centimeter. Men verdien har økt med flere hundre tusen kroner.

– Mange glemmer fristen for EU-kontroll

Statens vegvesen sender ut mellom 500.000 og 600.000 purrebrev hvert år.

– Nærmest halvparten av alle som skal til EU-kontroll i dag klarer ikke å holde fristen. Den nye, fleksible løsningen vil kanskje gjøre det lettere for bileierne. Nå kan man jo bestemme tidspunktet helt selv, sier Gro Bakkerud, seniorrådgiver ved Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Om man ikke overholder den endelige fristen, blir bilen begjært avskiltet.

Den nye ordningen innføres fordi den tidligere praksisen ikke har vært i tråd med direktivet fra EU, forklarer Bakkerud.

– Direktivet setter ytre grenser for når bilen skal kontrolleres første gang og hvor ofte biler skal inn til kontroll. Men sluttsiffer-ordningen gjorde at noen biler hadde første kontroll allerede etter tre år og én måned, mens andre gikk fire år og ti måneder før første kontroll. Når man i tillegg ga to måneder utsettelsesfrist, havnet vi langt utenfor grensene som er satt av direktivet, sier hun.

– Jeg synes vi har kommet frem til en god løsning, og tror ikke det tar så lang tid før folk klarer å tilpasse seg den nye ordningen.

Les mer om

  1. EU-kontroll
  2. Bil
  3. Statens vegvesen